Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium.

Politiker i budgetutskottet

Anders Brolin (S), ordförande

Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande

Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande

Gunilla Blomgren (L)

Rose Torkelsson (S)

Caroline Bergmann (MP)

Per Simonsson (KD)

Stefan Larsson (V)

Cecilia Valbrant (C)

Stephan Bergman (M)

Jan Hagberg (SD)


Publicerad den 6 november 2020, senast ändrad den 31 mars 2021