Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium.

Politiker i budgetutskottet

  • Anders Brolin (S), ordförande
  • Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande
  • Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande
  • Cecilia Valbrant (C)
  • Stephan Bergman (M)
  • Gunilla Blomgren (L)
  • Rose Toreklsson (S)
  • Caroline Bergmann (MP)
  • Per Simonsson (KD)

Publicerad den 6 november 2020, senast ändrad den 4 januari 2021