Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium.

Politiker i budgetutskottet

Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@fv.tranemo.se

Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande, lennart.haglund@fv.tranemo.se

Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se

Gunilla Blomgren (L), gunilla.blomgren@fv.tranemo.se

Rose Torkelsson (S), rose.torkelsson@fv.tranemo.se

Caroline Bergmann (MP), caroline.bergmann@fv.tranemo.se

Per Simonsson (KD), per.simonsson@fv.tranemo.se

Stina Kajaso (V), stina.kajaso@fv.tranemo.se

Cecilia Lööf (C), cecilia.valbrant@fv.tranemo.se

Stephan Bergman (M), stephan.bergman@fv.tranemo.se

Wajdi-Louis Azouri (SD), wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se


Publicerad den 6 november 2020, senast ändrad den 30 september 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt