Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.

Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium.

Politiker i budgetutskottet

Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@tranemo.se
Niklas Gardewik (M), 1:e vice ordförande niklas.gardewik@tranemo.se
Lennart Haglund (C), 2:e vice ordförande lennart.haglund@tranemo.se
Eva-Karin Haglund (S), eva-karin.haglund@fv.tranemo.se
Karin Ljungdahl (C), karin.ljungdahl@fv.tranemo.se
Ana Alvarez Björk (L), ana.alvarez-bjork@fv.tranemo.se
Kathleen Wireklev (M), kathleen.wireklev@fv.tranemo.se
Brigitte Barenfeld (KD), brigitte.baredfeld@fv.tranemo.se
Johnny Johansson (SD), johnny.johansson@fv.tranemo.se
Viktor Lyresten (Mp), viktor.lyresten@fv.tranemo.se
Erica Grönesjö (V), erica.gronesjo@fv.tranemo.se


Publicerad den 6 november 2020, senast ändrad den 7 juli 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt