Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras.

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina representanter som ska sitta i kommunstyrelsen när blocket fått sina platser tilldelade. Det är därför det händer att ett parti som inte fått tillräckligt med egna röster ändå, via blockbildning, kan få tilldelat sig en plats.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Politiker

Från 13 december 2022 är platserna i kommunstyrelsen fördelade på följande vis: Socialdemokraterna 4 platser Centerpartiet 3 platser Liberalerna 1 plats Moderaterna 2 platser Kristdemokraterna 1 plats Sverigedemokraterna 2 platser Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna utgör tillsammans den styrande majoriteten i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens presidium Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@tranemo.se Niklas Gardewik, 1:e vice ordförande, niklas.gardewik@tranemo.se Lennart…

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun: • Övergripande ledning och styrning • Kommunens engagemang i kommunalförbund mm • Styrning och uppsikt över kommunens bolag • Övergripande ansvar för kommunens ekonomi • Information, marknadsföring och PR • Risk- och sårbarhetsfrågor • Säkerhetssamordning • Upphandlingsfrågor • Kollektivtrafikfrågor • Fysisk planering • Miljöstrategiska frågor…

Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium. Politiker i budgetutskottet Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@tranemo.se…

Lärandeutskottet

Lärandeutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Förskola och skolbarnomsorg Grundskola Gymnasium Elevhälsa Vuxenutbildning Särskola och träningsskola Lärandeutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Lärandeutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Politiker i lärandeutskottet Emelie Romland, (C) ordförande tel: 0709-601844 Ulrika Glans (M) 1e vice…

Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun: • Socialtjänstens ansvarsområde • Kommunal hälso- och sjukvård • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Vill du komma i kontakt med utskottets ledamöter,…

dator på ett skrivbord.

Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. 2024 Sammanträde Kallelse Handlingar Protokoll 18 januari kl 13.00 Kallelse Handlingar Protokoll 22 februari kl 13.00 Kallelse Handlingar Protokoll KS 2024-02-22 §11 direktjustering Protokoll 28 mars kl 13.00 Kallelse…