Tranemoförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in förslag till kommunen, så kallat Tranemoförslag. Ett Tranemoförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Förslaget publiceras på kommunens hemsida i 60 dagar, där kommuninvånare kan rösta på förslaget.
När en kommuninvånare ska rösta krävs underskrift med BankID alternativt lämna sin röst skriftligt till kommunens reception (legitimering krävs vid röstning). Du kan endast rösta en gång per förslag.
Förslaget kräver ett minimum på 30 stycken röster för att behandlas politiskt.
Från det att ett röstningsförfarande genomförts och kommunfullmäktige remitterat förslaget för beredning ska politiskt beslut fattas inom 10 månader.

Vem kan lämna ett Tranemoförslag?

 • Alla som är folkbokförda och/eller äger en fastighet i kommunen har rätt att lämna in förslag.
 • Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.
 • Föreningar och företag får inte lämna Tranemoförslag.

Vilka krav ställs på ett Tranemoförslag?

 • Ska lämnas skriftligt eller via kommunens e-formulär nedan.
 • Namn, adress och telefonnummer till förslagsställaren ska framgå. Du kan inte vara anonym.
 • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Hur röstar jag på ett Tranemoförslag?

 • Nedan kan du läsa om aktuella förslag.
  Här kan du rösta på ett förslag
 • Identifering sker med BankID eller lämna en skriftlig röst till kommunens reception (identifiering krävs).

Fråga, synpunkt eller ett Tranemoförslag?

 • En synpunkt är ett enklare förslag/åsikt/tanke än ett Tranemoförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Ett Tranemoförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Tranemo kommun.
  Mer information om synpunkter.
 • En fråga är något som kan besvaras snarast av verksamheten och inte ett förslag som ska behandlas i den politiska processen med längre handläggningstider. En fråga kan skickas direkt till kommunen.

Här kan du lämna ett Tranemoförslag.

Nedan kan ni läsa förslag, läsa om framröstade förslag samt arkiverade förslag.

Aktuella förslag

Tranemoförslag om förkortad arbetstid med bibehållen (32/30)

Tranemo kommun bör införa förkortad arbetstid med bibehållen lön för sina anställda. Detta för att förmågan till återhämtning blir bättre vilket skulle leda till minskade kostnader för personalomsättning, förtidspensioneringar och sjukskrivningar.
30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett lyft för jämställdheten och arbetsmiljön.

Lämna din röst senast 2024-08-11.

Här kan du rösta på ditt förslag.

Tranemoförslag om att det borde införas minst en friskvårdstimma i veckan för anställda i kommunen (18/30)

Det borde införas minst en friskvårdstimma i veckan för anställda i kommunen. Detta för att öka medarbetarnas välbefinnande, både fysiskt och psykiskt, samt göra Tranemo kommun till en attraktivare arbetsgivare

Lämna din röst senast 2024-08-08

Här kan du rösta på ett förslag

 

Tranemoförslag om att göra outnyttjade gräsytor till vildblomsterängar (3/30)

I Limmared och på fler platser i vår kommun finns outnyttjade gräsytor som aktivt behöver skötas om och kostar kommunen pengar. Förslaget är att istället göra om dessa till vildblomsterängar. Detta skulle gynna den biologiska mångfalden, kunna locka turism och vara mer estetiskt tilltalande samtidigt som det är kostnadseffektivt. Liknande projekt har genomförts bland annat i Danmark.

Lämna din röst senast 2024-06-20

Här kan du rösta på ett förslag

 

Tranemoförslag om hunddagis i Tranemo kommun (15/30)

Tranemo kommun skulle bli en attraktivare arbetsgivare om det fanns ett hunddagis i kommunen. Detta skulle göra att fler skulle ha möjlighet att börja arbeta i kommunen om denna service erbjöds. Det skulle även ge kommunen chans att erbjuda fler sysselsättning genom arbete/praktik på hunddagiset och ett ökat välbefinnande hos deltagarna då de får umgås med hundar.

Lämna din röst senast 2024-07-22.

Här kan du rösta på ett förslag

 

Framröstade förslag

Tranemoförslag om att klassa ett område som tyst område (32/30).

Området norr om Dalstorp,från sjön och hela vägen upp till gränsen för Ulricehamns tysta område blir klassat som ”tyst-område” inkluderar Ommaberget. Anledningar till detta:
– Skapa en möjlighet till turism- och friluftsverksamhet.
– Möjlighet för Tranemo kommun att marknadsföra ett unikt koncept och selling point, både för att locka boende till ett samhälle i kommunen OCH lockande turism.
-Främja entreprenörskap inom turism.
– Tyst turism spås bli en av framtidens största attraktioner för de skandinaviska länderna, och vikten i att freda dessa områden i tid.
– Chansen för kommunen att sticka ut och ett koncept att jobba med i sin ambition att bli fler invånare.

Tranemoförslag om trafiksituationen på Tranängskolan (32/30)

Trafiksituationen vid Tranängskolan är överlag under all kritik och en förändring behöver ske omgående. Såväl anställda, föräldrar och brukarråd vittnar om totalt kaos vid lämning runt kl. 8 och hämtning vid 13. Detta gäller både vid parkeringen och området mellan skola och kyrka, samt bak mot förskolorna. Frågan är inte om en olycka ska ske, utan när. En stor del i problemet är att fotgängare, cyklister, bilister och bussar samtidigt ska samsas på en allt för liten yta och med alldeles för få parkeringsplatser. Förslagsställaren vill att kommunen bygger om området så att alla elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Tranemoförslag om att införa idrottsgala i Tranemo kommun (33/30)

Tranemo kommun har en fantastisk resurs i idrottsföreningarna, som med sina eldsjälar skapar socialt sammanhang och sprider god hälsa bland medborgarna. För att stötta och uppmärksamma idrottsrörelsen under en tid då fler och fler unga slutar med föreningsidrott bör Tranemo kommun upprätta en årlig idrottsgala som belyser idrottsinsatser, tränare och särskilda satsningar för folkhälsan.

På sista sammanträdet för kommunfullmäktige i december varje år delas priser ut till föreningsledare, unga föreningsledare samt till svenska mästare. Dessa priser, och andra priser skulle kommunen kunna dela ut under idrottsgalan. Förslag på andra priser som skulle kunna dela ut är årets lag, årets manliga respektive kvinnliga idrottare, årets förening, årets genombrott med många flera.

Under idrottsgalan skulle särskilda idrottsinsatser under det gångna året kunna uppmärksammas. På det här sättet skulle galan bli en gemensam hyllning till idrotten som inspirerar unga att fortsätta att engagera sig i idrottsföreningar – antingen som ledare eller utövare. Utöver att fira framstående prestationer skulle galan även kunna uppmärksamma insamlingar och satsningar till förmån för psykisk och fysisk hälsa.

Lokala idrottsgalor under kommunal ledning återfinns på flera platser i landet, där offentlig sektor samverkar med näringslivet och föreningslivet för att hylla och lyfta fram lokala idrottsrörelsen och utövare. Exempel på idrottsgalor återfinns exempelvis i Norrtälje, Skövde, Tyresö, Uppsala och Trollhättan och borde även finnas i Tranemo kommun.

Finns det då idrottshändelser att uppmärksamma? JA, naturligtvis! Och nu är det dags att uppmärksamma alla fantastiska idrottare i kommunen.

Jag anser att denna gala hade kunnat vara under kommunal ledning tillsammans med idrottsföreningarna och andra som vill vara med och sponsra en sådan gala. I vissa kommuner där en sådan idrottsgala redan sker, sponsrar både stora företag, lokala banker osv galan. Jag tror att det skulle finnas ett intresse för detta även i Tranemo kommun.

Utifrån ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
– Att Tranemo kommun inför en årlig idrottsgala för att hylla och hedra idrottandet i Tranemo kommun.

Tranemoförslag om duschbås i sim- och idrottshallen i Tranemo (99/30 röster)

Alla duschar i sim- och idrottshallen ska ha duschbås. Väggar och en dörr där du kan stänga om dig. Enkla installationer som monteras kring befintliga duschar. Våra barn och ungdomar, ska kunna känna sig trygga vid dusch och ombyta som är en naturlig del av idrottsundervisningen. Idag vill/vågar många av våra skolbarn och ungdomar inte duscha utan väljer att göra det hemma. Duschdraperiet är inte tillräckligt då dessa blir äckliga och lätta att bara dra undan. Det finns många bra modeller som används ex. på campingar.
En investering i våra barn och ungdomars trygghet och integritet.

Tranemoförslag gällande bokningssystem av idrottshallarna i kommunen (35/30)

Det vore bra om det fungerade likt padelhallarna i Tranemo och Dalstorp. Där kan man gå in och se lediga tider, boka och spela när det passar en själv. Det är ju inte säkert att man vill binda upp sig en viss tid och dag för en hel säsong. När man bokar padelhallarna får man en kod i telefonen som funkar just för den tiden man bokat. Då slipper ni ha en massa ”taggar” till dörrarna ute hos en de som hyr hallarna, och det skulle garanterat bli fler som hyr tider, helt enkelt för att det är mer tillgängligt. Som det är nu så struntar man i det istället. Fler uthyrda tider = mer intäkter antar jag. Men den största vinsten måste ändå vara att fler kommer att motionera och röra på sig.
För de som inte vet eller använt detta, titta i appen ”Matchi! Väldigt enkelt och bra.

 

Arkiverade förslag

Tranemoförslag om container för trädgårdsavfall i Länghem (8/30 röster)

Tranemoförslag om byte av matleverantör för daglig verksamhet och LSS Gnistan från Gudarpsgården till skolans kostverksamhet (3/30)

 

 


Publicerad den 8 augusti 2023, senast ändrad den 19 juni 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt