Tranemoförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in förslag till kommunen, så kallat Tranemoförslag. Ett Tranemoförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Förslaget publiceras på kommunens hemsida i 60 dagar, där kommuninvånare kan rösta på förslaget.
När en kommuninvånare ska rösta krävs underskrift med BankID alternativt lämna sin röst skriftligt till kommunens reception (legitimering krävs vid röstning). Du kan endast rösta en gång per förslag.
Förslaget kräver ett minimum på 30 stycken röster för att behandlas politiskt.
Från det att ett röstningsförfarande genomförts och kommunfullmäktige remitterat förslaget för beredning ska politiskt beslut fattas inom 10 månader.

Vem kan lämna ett Tranemoförslag?

 • Alla som är folkbokförda och/eller äger en fastighet i kommunen har rätt att lämna in förslag.
 • Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.
 • Föreningar och företag får inte lämna Tranemoförslag.

Vilka krav ställs på ett Tranemoförslag?

 • Ska lämnas skriftligt eller via kommunens e-formulär nedan.
 • Namn, adress och telefonnummer till förslagsställaren ska framgå. Du kan inte vara anonym.
 • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Hur röstar jag på ett Tranemoförslag?

 • Nedan kan du läsa om aktuella förslag.
  Här kan du rösta på ett förslag
 • Identifering sker med BankID eller lämna en skriftlig röst till kommunens reception (identifiering krävs).

Fråga, synpunkt eller ett Tranemoförslag?

 • En synpunkt är ett enklare förslag/åsikt/tanke än ett Tranemoförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Ett Tranemoförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Tranemo kommun.
  Mer information om synpunkter.
 • En fråga är något som kan besvaras snarast av verksamheten och inte ett förslag som ska behandlas i den politiska processen med längre handläggningstider. En fråga kan skickas direkt till kommunen.

Här kan du lämna ett Tranemoförslag.

Nedan kan ni läsa förslag, läsa om framröstade förslag samt arkiverade förslag.

Aktuella förslag

Tranemoförslag om att införa idrottsgala i Tranemo kommun (9/30)

Tranemo kommun har en fantastisk resurs i idrottsföreningarna, som med sina eldsjälar skapar socialt sammanhang och sprider god hälsa bland medborgarna. För att stötta och uppmärksamma idrottsrörelsen under en tid då fler och fler unga slutar med föreningsidrott bör Tranemo kommun upprätta en årlig idrottsgala som belyser idrottsinsatser, tränare och särskilda satsningar för folkhälsan.

På sista sammanträdet för kommunfullmäktige i december varje år delas priser ut till föreningsledare, unga föreningsledare samt till svenska mästare. Dessa priser, och andra priser skulle kommunen kunna dela ut under idrottsgalan. Förslag på andra priser som skulle kunna dela ut är årets lag, årets manliga respektive kvinnliga idrottare, årets förening, årets genombrott med många flera.

Under idrottsgalan skulle särskilda idrottsinsatser under det gångna året kunna uppmärksammas. På det här sättet skulle galan bli en gemensam hyllning till idrotten som inspirerar unga att fortsätta att engagera sig i idrottsföreningar – antingen som ledare eller utövare. Utöver att fira framstående prestationer skulle galan även kunna uppmärksamma insamlingar och satsningar till förmån för psykisk och fysisk hälsa.

Lokala idrottsgalor under kommunal ledning återfinns på flera platser i landet, där offentlig sektor samverkar med näringslivet och föreningslivet för att hylla och lyfta fram lokala idrottsrörelsen och utövare. Exempel på idrottsgalor återfinns exempelvis i Norrtälje, Skövde, Tyresö, Uppsala och Trollhättan och borde även finnas i Tranemo kommun.

Finns det då idrottshändelser att uppmärksamma? JA, naturligtvis! Och nu är det dags att uppmärksamma alla fantastiska idrottare i kommunen.

Jag anser att denna gala hade kunnat vara under kommunal ledning tillsammans med idrottsföreningarna och andra som vill vara med och sponsra en sådan gala. I vissa kommuner där en sådan idrottsgala redan sker, sponsrar både stora företag, lokala banker osv galan. Jag tror att det skulle finnas ett intresse för detta även i Tranemo kommun.

Utifrån ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
– Att Tranemo kommun inför en årlig idrottsgala för att hylla och hedra idrottandet i Tranemo kommun.

Lämna din röst senast 2024-04-11.

Här kan du rösta på ett förslag

 

Tranemoförslag om belysning på återvinningsstation i Tranemo (1/30)

Återvinningsstationen bakom ICA i Tranemo skulle behöva belysning, för det är väldigt mörkt där om kvällar och nätter och har varit dåligt skött än så länge, med hopp om förbättring.

Lämna din röst senast 2024-03-18.

Här kan du rösta på ett förslag

Framröstade förslag

Tranemoförslag om duschbås i sim- och idrottshallen i Tranemo (99/30 röster)

Alla duschar i sim- och idrottshallen ska ha duschbås. Väggar och en dörr där du kan stänga om dig. Enkla installationer som monteras kring befintliga duschar. Våra barn och ungdomar, ska kunna känna sig trygga vid dusch och ombyta som är en naturlig del av idrottsundervisningen. Idag vill/vågar många av våra skolbarn och ungdomar inte duscha utan väljer att göra det hemma. Duschdraperiet är inte tillräckligt då dessa blir äckliga och lätta att bara dra undan. Det finns många bra modeller som används ex. på campingar.
En investering i våra barn och ungdomars trygghet och integritet.

Tranemoförslag gällande bokningssystem av idrottshallarna i kommunen (35/30)

Det vore bra om det fungerade likt padelhallarna i Tranemo och Dalstorp. Där kan man gå in och se lediga tider, boka och spela när det passar en själv. Det är ju inte säkert att man vill binda upp sig en viss tid och dag för en hel säsong. När man bokar padelhallarna får man en kod i telefonen som funkar just för den tiden man bokat. Då slipper ni ha en massa ”taggar” till dörrarna ute hos en de som hyr hallarna, och det skulle garanterat bli fler som hyr tider, helt enkelt för att det är mer tillgängligt. Som det är nu så struntar man i det istället. Fler uthyrda tider = mer intäkter antar jag. Men den största vinsten måste ändå vara att fler kommer att motionera och röra på sig.
För de som inte vet eller använt detta, titta i appen ”Matchi! Väldigt enkelt och bra.

 

Arkiverade förslag

Tranemoförslag om container för trädgårdsavfall i Länghem (8/30 röster)

Tranemoförslag om byte av matleverantör för daglig verksamhet och LSS Gnistan från Gudarpsgården till skolans kostverksamhet (3/30)

 

 


Publicerad den 8 augusti 2023, senast ändrad den 23 februari 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt