Tranemo kommun på sociala medier

Tranemo kommun finns på sociala medier. Följ oss, gilla oss, dela med dig av åsikter. Här nedan finns en lista på var Tranemo kommun är aktiv.

mobil med sociala medier på skärmen

fO2sbNau9Wc55Zt4Jpoc[1]Facebook:

Instagram-logo_webb_20_20[1]Instagram

Youtube

Tranemo kommun lägger upp en del filmklipp, sök Tranemo kommun. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och läggs på  Youtube.

Tänk på…

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på Tranemo kommuns konton på olika sociala medier. Om så ändå skulle ske så tas dessa inlägg bort.

 

Välkommen att följa oss på sociala medier!


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 24 januari 2024