Notarius publicus

Notarius publicus betyder ungefär ”allmänhetens skrivare” och är ett uppdrag som ges av länsstyrelsen.

Block och pennaBlock och penna

I Tranemo kan du träffa Notarius publicus, Anders Johansson, på Sparbanken Tranemo. Han har bland annat till uppgift att bestyrka namnunderskrifter, närvara som vittne i olika sammanhang, kontrollera lotteridragning och att bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder.

Notarius publicus Anders Johansson träffas efter överenskommelse, 0325-471 47. Under perioden 25 juli till och med 16 augusti finns han tillgänglig på mobilnumret 070-2050070.


Publicerad den 18 maj 2015, senast ändrad den 24 juni 2020