Övriga nämnder

Undersidor

coronavirus

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser. Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt. Ledamöter Driton Bilalli (S), ordförande driton.bilalli@tranemo.se Niklas Gardewik (M), vice ordförande niklas.gardewik@tranemo.se Lennart Haglund (C)…

röstsedel läggs i valurna

Valnämnd

Valnämnden arbetar inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag samt EU-val. Ordförande Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta sven-olof.andersson@fv.tranemo.se Vice ordförande Fredrik Björkman (M), Länghem fredrik.bjorkman@fv.tranemo.se Ledamöter Marita Nordin (S), Tranemo marita.nordin@fv.tranemo.se Tina Haglund (C), Tranemo tina.haglund@fv.tranemo.se Anna Letth (SD), Grimsås anna.letth@fv.tranemo.se  

Två händer med en gul blomma i mitten

Överförmyndarnämnd

Ordförande Driton Bilalli (S) driton.bilalli@tranemo.se Ledamöter Niklas Gardewik, (M) vice ordförande niklas.gardewik@fv.tranemo.se Lennart Haglund (C) lennart.haglund@fv.tranemo.se  

ryggsäck

Arbetsmarknadsnämnd

Tranemo kommun har en gemensam arbetsmarknadsnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Svenljunga. Här kan du läsa protokollen. Ordförande Driton Bilalli (S) Tranemo Vice ordförande Patrik Harrysson (S) Svenljunga   Ledamöter Niklas Gardewik (M) Tranemo Johan Björkman (M) Svenljunga Ersättare Christer Schönander (-) Svenljunga Helene Jansson (C) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Kathleen…

en karta med penna och passare på.

Bygg- och miljönämnd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd gällande bygg- och miljöfrågor tillsammans med Gislaveds kommun. Värdkommun för nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Läs mer om nämnden på Gislaveds kommuns hemsida. Ordförande Magnus Sjöberg (C) Gislaved Vice ordförande Patric Bergman (M) 1:e vice ordförande Gislaved Frank Josefsson (S) 2:e vice ordförande Gislaved Ledamöter Tina Haglund (C )…