Övriga nämnder

Undersidor

Händer som skriver på en dator

IT-nämnd

Tranemo kommun har en gemensam IT-nämnd med Ulricehamns kommun. Syftet med den gemensamma nämnden är att kunna utöka samarbetet i IT-frågor mellan de båda kommunerna. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Ulricehamn. Här kan du läsa mer om IT-nämnden Mandatperiod 2019-01-01--2022-12-31 Ordförande Roland Carlsson (S) Ulricehamn Vice ordförande Driton Bilalli (S) Tranemo Ledamöter Wiktor Öberg…

coronavirus

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser. Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt. Ordförande Driton Bilalli (S) Ledamöter Lennart Haglund (C) Eva-Karin Haglund (S)

röstsedel läggs i valurna

Valnämnd

Valnämnden arbetar inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag samt EU-val. Ordförande Fredrik Björkman (M), Länghem Vice ordförande Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta Ledamöter Marita Nordin (S), Tranemo Bengt Larsson (S), Tranemo Tina Haglund (C), Tranemo  

ryggsäck

Arbetsmarknadsnämnd

Tranemo kommun har en gemensam arbetsmarknadsnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Svenljunga. Här kan du läsa protokollen. Ordförande Johan Björkman (M) Svenljunga Vice ordförande Driton Bilalli (S) Tranemo Ledamöter Patrik Harrysson (S) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo   Ersättare Dan Franzén (S) Svenljunga Göran Andersson (LBPO) Svenljunga Eva-Karin Haglund (S) Tranemo Stephan…

händer och datorskärm

Samverkansnämnd personal

Tranemo kommun har en gemensam personalnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Tranemo. Mandatperiod från och med 2018-12-10 Ordförande Patrik Harrysson (S) Svenljunga Ledamöter Driton Bilalli (S) Tranemo Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund, vice ordf. (C) Tranemo Ersättare Dan Franzén (S) Svenljunga Göran Andersson (LPO) Svenljunga Eva-Karin Haglund (S) Tranemo Stephan Bergman…

en karta med penna och passare på.

Bygg- och miljönämnd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd gällande bygg- och miljöfrågor tillsammans med Gislaveds kommun. Värdkommun för nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Läs mer om nämnden på Gislaveds kommuns hemsida.  Ordförande Magnus Sjöberg (C) Gislaved Vice ordförande Patric Bergman (M) 1:e vice ordförande Gislaved Frank Josefsson (S) 2:e vice ordförande Gislaved Ledamöter Leif Gustafsson (S) Tranemo…