Övriga nämnder

IT-nämnd

Tranemo kommun har en gemensam IT-nämnd med Ulricehamns kommun. Syftet med den gemensamma nämnden är att kunna utöka samarbetet i IT-frågor mellan de båda kommunerna. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Ulricehamn. Här kan du läsa mer om IT-nämnden Mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 Ordförande Tony Hansen (S) Uddebo 0325-776 05 Vice ordförande Lars Holmin (M) Ulricehamn 0321-59…

Nedfallna träd vid storm

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser. Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt. Ordförande Tony Hansen (S), Uddebo   Ledamöter Lennart Haglund (C), Nittorp Eva-Karin Haglund (S), Länghem

Röstsedlar på en valurna

Valnämnd

Valnämnden arbetar inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag samt EU-val. Ordförande Hans Persson (M), Ölsremma tel 0325 - 621 60 Vice ordförande Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta tel 0325-738 90 Ledamöter Marita Nordin (S), Tranemo Bengt Larsson (S), Tranemo Tina Haglund (C), Tranemo  

Överförmyndarnämnd

Ordförande Tony Hansen (S), Uddebo 076-643 07 80 Ledamöter Lennart Haglund (C), Nittorp 0706-481 427 Lena Eksberg (S), Limmared  

Arbetsmarknadsnämnd

Tranemo kommun har en gemensam arbetsmarknadsnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Svenljunga. Gäller från och med 2015-05-01 Ordförande Johan Björkman (M) Svenljunga Ledamöter Tony Hansen, vice ordf. (S) Tranemo Dan Franzén (S) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo   Ersättare Torsten Lindh (S) Svenljunga Monica Björsell (LBPO) Svenljunga Fredrik Risby (KD) Tranemo Stephan…

Penna och papper

Samverkansnämnd personal

Tranemo kommun har en gemensam personalnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Tranemo. Nedan hittar du samverkansnämnd personals protokoll för respektive år:

Bygg- och miljönämnd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd gällande bygg- och miljöfrågor tillsammans med Gislaveds kommun. Värdkommun för nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Läs mer om nämnden på Gislaveds kommuns hemsida.  Ordförande Magnus Sjöberg (C) Gislaved Vice ordförande Patric Bergman (M) 1:e vice ordförande Gislaved Frank Josefsson (S) 2:e vice ordförande Gislaved Ledamöter Leif Gustafsson (S) Tranemo…