Kommunfullmäktige med beredningar

Regler, med förtydliganden, för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 2019-2022. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 37 ledamöter, vilka är valda direkt av kommuninvånarna.

Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Politiker

Fullmäktige i Tranemo består av 37 ledamöter. Majoriteten består av: Socialdemokraterna, 13 mandat Vänsterpartiet, 2 mandat Kristdemokraterna, 2 mandat Liberalerna, 1 mandat och Miljöpartiet, 1 mandat. Oppositionen består av: Centerpartiet, 8 mandat Moderaterna, 5 mandat Sverigedemokraterna, 5 mandat. Kommunfullmäktiges presidium Ordf. Ulf Thifors (S) 1:e vice ordf. Karin Ljungdahl (C) 2:e vice ordf. Ana Alvarez…

fullmäktigesalen

Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Film läggs ut i efterhand.…

Kvinna ser på youtube på en mobil

Titta på tidigare kommunfullmäktige

Tranemo kommun filmar sedan våren 2012 alla våra fullmäktigesammanträden och lägger ut dem på YouTube så snart vi kan efter sammanträdet. Om du går till sidan Möten, handlingar och protokoll kan du där ta del av filmerna. På den här sidan kommer du åt äldre klipp från varje sammanträde. Du kan också gå via Youtube,…