Kommunfullmäktige med beredning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 37 ledamöter, vilka är valda direkt av kommuninvånarna.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Fullmäktigeberedningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i fullmäktigeberedningar. Tranemo kommun har en fast fullmäktigeberedning som arbetar med demokratifrågor, samt möjlighet till inrätta tillfälliga beredningar.

Rygg med texten Politiker på

Politiker

Fullmäktige i Tranemo består av 37 ledamöter Mandatfördelning Socialdemokraterna, 12 mandat Vänsterpartiet, 1 mandat Kristdemokraterna, 2 mandat Liberalerna, 1 mandat Miljöpartiet, 1 mandat. Centerpartiet, 8 mandat Moderaterna, 6 mandat Sverigedemokraterna, 6 mandat. Kommunfullmäktiges presidium Ulf Thifors (S), ordförande Stephan Bergman (M), 1e vice ordförande Jörgen Erikson (C), 2e vice ordförande Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

fullmäktigesalen

Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Inför kommunfullmäktiges sammanträde Lyssna på uppsnacket inför fullmäktige i podden KUNGÖRELSEN - en podd om politiken i Tranemo kommun. Handlingar Här…