Kommunfullmäktige med beredning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 37 ledamöter, vilka är valda direkt av kommuninvånarna.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Beredning

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i Demokrati- och Visionsberedningen. Ledamöter - Pågående uppdrag - Utförda uppdrag Aktualisering av Tranemo Kommuns översiktsplan Strategisk plan för Tranemo kommun Rapport - Övergripande mål och strategisk plan 2012-2015 (PDF) Handlingsplan för genomförande av CEMR-deklarationen för jämställdhet Lokala…

Politiker

Fullmäktige i Tranemo består av 37 ledamöter. Majoriteten består av: Socialdemokraterna, 13 mandat Vänsterpartiet, 2 mandat Kristdemokraterna, 2 mandat Liberalerna, 1 mandat och Miljöpartiet, 1 mandat. Oppositionen består av: Centerpartiet, 8 mandat Moderaterna, 5 mandat Sverigedemokraterna, 5 mandat. Kommunfullmäktiges presidium Ordf. Ulf Thifors (S) 1:e vice ordf. Karin Ljungdahl (C) 2:e vice ordf. Ana Alvarez…

fullmäktigesalen

Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Film läggs ut i efterhand.…