Lärandeutskottet

Lärandeutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Caroline Bergmann (MP), Rose Torkelsson (S) och Cecilia Valbrant (C)

  • Förskola och skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Elevhälsa
  • Vuxenutbildning
  • Särskola och träningsskola

Lärandeutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Bildningsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i lärandeutskottet

Rose Torkelsson (S), ordförande, Limmared, mobilnummer: 0766-430 673, rose.torkelsson@fv.tranemo.se

Cecilia Lööf (C), 1:e vice ordförande, Grimsås, cecilia.valbrant@fv.tranemo.se

Caroline.Bergmann (MP), 2:e vice ordförande, Uddebo, caroline.bergmann@fv.tranemo.se


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 29 augusti 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt