Lärandeutskottet

Lärandeutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Hopscotch game in perspective in a schoolyard on an asphalt floor with chalk drawings of numbers and squares as a symbol of youth innocence and children playing a classic jumping tradition at recess or after elementary school.

  • Förskola och skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Elevhälsa
  • Vuxenutbildning
  • Särskola och träningsskola

Lärandeutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Lärandeutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i lärandeutskottet

Emelie Romland, (C) ordförande tel: 0709-601844
Ulrika Glans (M) 1e vice ordförande
Rose Torkelsson, (S) 2e vice ordförande


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 20 mars 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt