Lärandeutskottet

Lärandeutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

  • Förskola och skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Elevhälsa
  • Vuxenutbildning
  • Särskola och träningsskola

Lärandeutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Lärandeutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i lärandeutskottet

Emelie Romland, (C) ordförande tel: 0709-601844
Ulrika Glans (M) 1e vice ordförande
Rose Torkelsson, (S) 2e vice ordförande


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 5 januari 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt