Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Viktig information med anledning av covid-19

Med tanke på rådande tider med höjda restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 så har ordförande beslutat att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten tills vidare.

2020
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
20 januari
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
17 februari
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
9 mars
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
27 april
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
25 maj
kl 8.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Protokoll
15 juni
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
Juli
(Inget möte)
24 augusti
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll, direktjusterat

Protokoll

28 september
kl 8:00
Kallelse Handlingar
19 oktober
kl 08.00
2 november
kl. 8.00
16 november
kl. 08.00
21 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 18 september 2020