Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

2023
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
19 januari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
23 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
30 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
13 april
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
25 maj
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

8 juni
kl 13.00
Kallelse Handlingar
juli
(Inget möte)
31 augusti
kl 13.00
28 september
kl 13.00
26 oktober
kl 13:00
23 november
kl 13.00
21 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 29 maj 2023