Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Viktig information med anledning av covid-19

Med tanke på rådande tider med höjda restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 så har ordförande beslutat att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten tills vidare.

2021
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
18 januari
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 februari
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
1 mars Extra
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 mars
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
26 april
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll

Protokoll §66

31 maj
kl 8.00
Kallelse Handlingar 1-11

Handlingar 12-24

Handlingar 25-31

 

Protokoll
21 juni
kl 8.00
Kallelse Handlingar 1-12
Handlingar 13-20
Protokoll
Juli
(Inget möte)
30 augusti
kl 8.00
20 september
kl 8:00
11 oktober
kl 08.00
15 november
kl. 08.00
20 december
kl. 08.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 29 juni 2021