Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde.

2023
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
19 januari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
23 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
30 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
13 april
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
25 maj
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Protokoll
8 juni
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
juli
(Inget möte)
31 augusti
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Handlingar del 4

Protokoll, direktjustering
Protokoll
28 september
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
26 oktober
kl 13:00
Kallelse Handlingar Protokoll, direktjustering

Protokoll

22 november
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
21 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 1 december 2023