Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

OBS! 2022-01-04 § 1 tog kommunstyrelsens ordförande beslut om att kommunstyrelsens sammanträden är stängda tills vidare. Anledningen är på grund av höjda restriktioner samt för att minska smittspridningen av Covid-19.

2022
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
17 januari
kl 13.00
Kallelse Handlingar
28 februari
kl 13.00
28 mars
kl 13.00
25 april
kl 13.00
30 maj
kl 13.00
20 juni
kl 13.00
juli
(Inget möte)
29 augusti
kl 13.00
26 september
kl 13.00
17 oktober
kl 13:00
7 november
kl 13.00
28 november
kl. 13.00
19 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 14 januari 2022