Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

2021
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
18 januari
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 februari
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
1 mars Extra
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 mars
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
26 april
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll

Protokoll §66

31 maj
kl 8.00
Kallelse Handlingar 1-11

Handlingar 12-24

Handlingar 25-31

 

Protokoll
21 juni
kl 8.00
Kallelse Handlingar 1-12
Handlingar 13-20
Protokoll
Juli
(Inget möte)
30 augusti
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
20 september
kl 8:00
Kallelse Handlingar Protokoll
11 oktober
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
15 november
kl. 08.00
20 december
kl. 08.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 14 oktober 2021