Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

2022
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
17 januari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
28 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Protokoll
28 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Protokoll
25 april
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
30 maj
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Handlingar del 4

Handlingar del 5

Protokoll
20 juni
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Handlingar del 4

Handlingar del 5

Protokoll
juli
(Inget möte)
29 augusti
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Handlingar del 3
Handlingar del 4
Protokoll
26 september
kl 13.00
Kallelse Handlingar
17 oktober
kl 13:00
7 november
kl 13.00
28 november
kl. 13.00
19 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 16 september 2022