Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Viktig information med anledning av covid-19

Med tanke på rådande tider med höjda restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 så har ordförande beslutat att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten tills vidare.

2021
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
18 januari
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 februari
kl 8.00
22 mars
kl 8.00
26 april
kl 8.00
31 maj
kl 8.00
 

 

21 juni
kl 8.00
Juli
(Inget möte)
30 augusti
kl 8.00
20 september
kl 8:00
11 oktober
kl 08.00
15 november
kl. 08.00
20 december
kl. 08.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 21 januari 2021