Vanliga frågor om slam

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna kring slam.

Ett frågetecken

 

Vad ska jag tänka på innan slamtömnings sker?

 • Att vägen ska vara framkomlig, även från slambilens uppställningsplats till själva slamanläggningen.
 • Om locket inte är väl synligt skall det markeras med en plastpåse, vimpel el dyl. Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dej.
 • Plocka undan föremål som är placerade på locket.
 • Eventuell avbokning ska göras snarast, enl. datum på din avisering.

Läs mer här

Jag har fått avisering, kan jag skjuta upp tömningen?

 • Om tillfället för en aviserad slamtömning ej passar kan man välja att tacka nej till en enstaka tömning förutsatt att man kontaktar oss för en tömning senare under året.
 • En senare tömning måste beställas genom vår kundtjänst.
 • Man kan då beställa en tömning som görs inom 5 arbetsdagar eller inom 3 arbetsdagar. Behöver man få akut tömning så töms brunnen inom 24 timmar.  Kostnad för budade tömningar är dyrare än planerad tömning, se Taxebilaga slam 2023

Varför får jag betala en budningsavgift när jag beställer extra tömning?

Du betalar en budningsavgift för att det kostar mer att utföra en enstaka tömning i ditt område. Ordinarie pris är beräknat på att alla i området får tömt samtidigt.

Jag har nyss fått tömt men nu är brunnen full igen, hur kommer det sig?

Det kan vara svårt att se om tömning av ens brunn har gjorts. Kontrollera om tömning har gjorts på följande sätt:

 • Lyft försiktigt på locket
 • Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, vilket gör att det kan verka som att brunnen inte har blivit tömd.
 • Genom att lyfta på locket kan  innehållet kontrolleras. Om det är en tjock kaka högst upp i slamfacket är det inte tömt.
 • Genom att känna på innehållet med en pinne går det också att avgöra om det är tömt. Är innehållet trögflytande är det inte tömt, om det känns som att röra i vanligt vatten är det tömt.
 • Kontrollera botten, brunnar har olika bottnar. Vissa brunnar ska ha ett mindre lager av slam i botten och ska inte sugas helt torra. Om det bara är ett mindre slamlager har tömningen utförts.

Jag behöver få tömt akut och kundtjänst har stängt, vad gör jag?

Ring direkt till vår entreprenör Svenljunga Slamsugning 070-3322363.

Hur får jag avisering om slamtömning?

Avisering om slamtömning sker digitalt. Läs mer om vår sms-tjänst 

Avisering skickas ut ca 3 veckor före planerad tömning.

 

 


Publicerad den 7 april 2020, senast ändrad den 11 november 2022