Genomförande av CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen är den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå och är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet.


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 1 mars 2022