Fullmäktigeberedningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i fullmäktigeberedningar. Tranemo kommun har en fast fullmäktigeberedning som arbetar med demokratifrågor, samt möjlighet till inrätta tillfälliga beredningar.

Demokrati- och Visionsberedningen

Ledamöter

Johanna Persson (L), beredningsledare, johanna.persson@fv.tranemo.se
Joakim Henningsson (M), vice beredningsledare, joakim.henningsson@fv.tranemo.se
Marita Falk Axelsson (Kd), marita.falkaxelsson@fv.tranemo.se
Bengt Larsson (S), bengt.larsson@fv.tranemo.se
Sören Karlsson (C), soren.karlsson@fv.tranemo.se
Viktor Lyresten (Mp), viktor.lyresten@fv.tranemo.se
Erica Grönesjö (V), erica.gronesjo@fv.tranemo.se
Sofia Kreutz (Mp), sofia.kreutz@fv.tranemo.se

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning Översiktsplan för Tranemo Kommun

Mer information om beredningens arbete med översiktsplanen finns att tillgå här.

Karta Tranemo kommun

 

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har nu avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa om vilka synpunkter som inkommit på dialogerna.

Aktualisering av Tranemo Kommuns översiktsplan
Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun
Rapport – Övergripande mål och strategisk plan
Handlingsplan för genomförande av CEMR-deklarationen för jämställdhet
Lokala miljömål


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 28 mars 2023

E-tjänster och blanketter