Fullmäktigeberedningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i fullmäktigeberedningar. Tranemo kommun har en fast fullmäktigeberedning som arbetar med demokratifrågor, samt möjlighet till inrätta tillfälliga beredningar.

Demokrati- och Visionsberedningen

Ledamöter

Johanna Persson (L), beredningsledare, johanna.persson@fv.tranemo.se
Sören Karlsson (C), ställföreträdande beredningsledare, soren.karlsson@fv.tranemo.se
Brigitte Barenfeld (Kd), brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se
Niklas Gardevik (M), niklas.gardevik@fv.tranemo.se
Ellen Rönnblad (V), ellen.ronnblad@fv.tranemo.se
Pontus Frid (Mp), pontus.frid@fv.tranemo.se
Bengt Larsson (S), bengt.larsson@fv.tranemo.se
Maria Jarlsgård (SD), maria.jarlsgard@fv.tranemo.se

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning Översiktsplan för Tranemo Kommun

Medborgardialoger pågår och vi ska snart genomföra en dialog om översiktsplanen.

Vill du delta? Dialogen sker digitalt den 28 april kl 18:00 -20:00. anmälan sker till anne.steine@tranemo.se . Efter anmälan skickas länk till mötet, ut till dej senast dagen före mötet.

Mer information om beredningens arbete med översiktsplanen finns att tillgå här.

Utförda uppdrag

Aktualisering av Tranemo Kommuns översiktsplan
Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun
Rapport – Övergripande mål och strategisk plan
Handlingsplan för genomförande av CEMR-deklarationen för jämställdhet
Lokala miljömål

Tillfällig äldreplansberedning

Ledamöter

Marita Nordin (S), beredningsledare, marita.nordin@fv.tranemo.se
Viktoria Haraldsson (C), ställföreträdande beredningsledare, viktoria.haraldsson@fv.tranemo.se
Gunilla Blomgren (L), gunilla.blomgren@fv.tranemo.se
Wajdi-Louis Azouri (SD), wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se
Ellinor Liljegren Kalmar (M), ellinor.liljegrenkalmar@fv.tranemo.se
Stefan Larsson (V), stefan.larsson@fv.tranemo.se
Sandra Kassel-Koster (Mp), sandra.kasselkoster@fv-tranemo.se
Brigitte Barenfeld (Kd), brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning – Äldreplan


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 12 juli 2021

Kontakt