Demokrati- och Visionsberedningen

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i Demokrati- och Visionsberedningen.