Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Film läggs ut i efterhand.

Viktig information med anledning av covid-19

Som ersättare eller åhörare är du alltid välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde men vi önskar också att ni har i åtanke regeringens beslut om att förbjuda sammankomster på fler än 50 personer, detta på grund av de rådande omständigheterna med hög smittspridning av covid-19.

Därför rekommenderar vi, förvaltningen, fullmäktiges presidie och samtliga gruppledare att ersättare och åhörare tar del av sammanträdet på annat vis. Exempelvis genom den sammanfattning som ges live på Facebook direkt efter avslutat möte eller ta del av hela sammanträdet senare via kommunens hemsida.

Observera att detta endast är en rekommendation.

LIVESÄNDNING

Direkt efter avslutat sammanträde kommer ordförande Ulf Thifors eller någon av vice ordförande, Karin Ljungdahl eller Ana Alvares-Björk, att live på Facebook (Tranemokommun) ge en kort sammanfattning av kvällen.

Häng med oss då!

2020
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
3 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film
2 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film
20 april
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
Protokoll, direktjustering
 

Film

18 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll  

Film

8 juni
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film, del 1

Presentation av beredningsuppdrag

Film, del 2

Film, del 3

Film, del 4

Juli-aug.
(Inget möte)
14 september
kl. 18:00
Kungörelse Handlingar Protokoll
Protokoll, direktjustering
Film, del 1

Film, del 2

12 oktober
kl. 18.00
23 november
kl. 16.00
14 december
kl. 16.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 29 september 2020