Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde.

Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Filmen från fullmäktiges sammanträde finns tillgänglig i 14 dagar efter att den har publicerats.

2023
Sammanträde
Kungörelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
9 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
16 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
20 april
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
11 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
15 juni
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Livefilm
Juli-aug.
(Inget möte)
21 september
kl. 18:00
19 oktober
kl. 18.00
Livefilm
16 november
kl. 16.00
Livefilm
14 december
kl. 16.00
Livefilm

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 2 juni 2023