Politiker

Fullmäktige i Tranemo består av 37 ledamöter.

Rygg med texten Politiker på

Majoriteten består av:

  • Socialdemokraterna, 13 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Kristdemokraterna, 2 mandat
  • Liberalerna, 1 mandat och
  • Miljöpartiet, 1 mandat.

Oppositionen består av:

  • Centerpartiet, 8 mandat
  • Moderaterna, 5 mandat
  • Sverigedemokraterna, 5 mandat.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordf. Ulf Thifors (S)
1:e vice ordf. Karin Ljungdahl (C)
2:e vice ordf. Ana Alvarez Björk (L)

 

Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Eva-Karin Haglund, Länghem 0325-404 61, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se 

Bo Haarala, Tranemo 0325-764 48 Gruppledare för (S), bo.haarala@fv.tranemo.se

Rose Torkelsson, Limmared 0766-430 673, rose.torkelsson@fv.tranemo.se

Göran Björk, Grimsås, goran.bjork@fv.tranemo.se

Lena Eksberg, Limmared 0766-430 557, lena.eksberg@fv.tranemo.se

Anders Brolin, Dalstorp 0321-605 98, anders.brolin@fv.tranemo.se

Tatjana Du Peterson, Limmared 0325-714 58, tatjana.dupeterson@fv.tranemo.se

Marie Kockali, Limmared, marie.kockali@fv.tranemo.se

Ulf Thifors, Tranemo, ulf.thifors@fv.tranemo.se

Kerstin Karp Alf, Ambjörnarp 0325-604 37, kerstin.alf@fv.tranemo.se

Eija Qvist, Tranemo, eija.qvist@fv.tranemo.se

Leif Gustavsson, Dalstorp, leif.gustavsson@tranemo.se

Johnny Ohlsson, Länghem, johnny.ohlsson@fv.tranemo.se

Centerpartiet

Karin Ljungdahl, Ambjörnarp, karin.ljundahl@fv.tranemo.se

Lennart Haglund, Tranemo, lennart.haglund@fv.tranemo.se

Christoffer Andersson, Länghem 0325-404 97, Gruppledare för (C), christoffer.andersson@fv.tranemo.se

Torbjörn Edgren, Ljungsarp 0321-633 54, torbjorn.edgren@fv.tranemo.se

Cecilia Valbrant, Grimsås, cecilia.valbrant@fv.tranemo.se

Fredrik Larsson, Limmared, fredrik.larsson@fv.tranemo.se

Emelie Romland, Ambjörnarp, emelie.romland@fv.tranemo.se

Crister Persson, Mossebo, crister.persson@fv.tranemo.se

Moderaterna

Stephan Bergman, Mossebo 0708-80 78 78, stephan.bergman@fv.tranemo.se
Gruppledare för (M)

Kathleen Wireklev, Tranemo, kathleen.wireklev@fv.tranemo.se

Ellinor Liljegren Kalmar, Uddebo, ellinor.liljegrenkalmar@fv.tranemo.se

Liberalerna

Ana Alvarez-Björk, Tranemo 0325-770 33, ana.alvarez-bjork@fv.tranemo.se

Gruppledare för (L)

Kristdemokraterna

Brigitte Barenfeld, Ambjörnarp, brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se
(Gruppledare Kd)

Marita Falk Axelsson, Ambjörnarp, marita.falkaxelsson@fv.tranemo.se

Vänsterpartiet

Robin Kaas, Limmared, robin.kaas@fv.tranemo.se

Jonas Blank, Tranemo, jonas.blank@fv.tranemo.se Gruppledare för (V)

Miljöpartiet

Caroline Bergmann, Uddebo, caroline.bergmann@fv.tranemo.se  Gruppledare för (MP)

Sverigedemokraterna

Wajdi-Louis Azouri, Tranemo, wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se  Gruppledare för (SD)

Jan Hagberg, Länghem, jan.hagberg@fv.tranemo.se

Anna Letth, Grimsås, anna.letth@fv.tranemo.se

Ivan Letth, Grimsås, ivan.letth@fv.tranemo.se

 

Övriga

Christina Yngvesson, (oberoende (M)), Månstad,  christina.yngvesson@fv.tranemo.se

Birgitta Olander, (oberoende (M)), Dalstorp,  birgitta.olander@fv.tranemo.se

Johnny Letth (oberoende (SD)), Grimsås, johnny.letth@fv.tranemo.se

Ersättare i kommunfullmäktige

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

1. Driton Bilalli
2. Marita Nordin
3. Andreas Ståhl
4. Anita Georgsson
5. Jan-Erik Svenningsson
6. Ingela Remstam
7. Joakim Ståhl

Moderaterna

1. Ulf Nyberg
2. Hänry Bengtsson
3. Stefan Hjertén (oberoende (M))

Centerpartiet
1. Ann-Christine Simonsson
2. Sören Karlsson
3. Kent Sandquist
4. Alexandra Sindell

Liberalerna

1. Johanna Persson
2. Laban Persson

Kristdemokraterna

1. Bo Erlandsson
2. EmmaCharlotta Magnusson

Vänsterpartiet
1. Malin Kaas
2. Anette Blank

Miljöpartiet de gröna

1. Marita Pahlen
2. Louise Bertilsson

Sverigedemokraterna


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 17 december 2021