Solhagens förskola i Tranemo

Solhagens förskola i Tranemo

Välkommen till Solhagens förskola

Solhagens förskola är en nyligen ombyggd och renoverad förskola som ligger centralt i Tranemo med närhet till skog och natur.
Lokalerna på Solhagen är stora och ljusa där vi har en varierad och utmanande miljö vilket stimulerar och utmanar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vår utegård med gräsmattor, klätterställningar, gungor, sandlådor och cykelvägar med mera inbjuder till mycket lek och rörelse. Vi erbjuder en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och vistelsetid.
På förskolan utvecklas och lär vi tillsammans utifrån våra olika förutsättningar. Vi strävar efter att barnen ska känna trygghet och vi vill erbjuda en pedagogisk utbildning där barnen får möta våra läroplansmål på ett varierat och glädjefyllt sätt.
Här läggs grunden för ett lustfyllt livslångt lärande.
I vår verksamhet har vi stort fokus på språkutveckling, att alla barn ges möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan.

Vi tycker att det är viktigt att ha ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid att skapa en nära och förtroendefulla relationer.

Besöksadress:

Byns väg 14, 514 33 Tranemo.

Avdelningar

Solhagens förskola har två spår, GLÄDJEN och LYCKAN, på varje spår finns tre avdelningar:

GLÄDJEN

  • SALTKRÅKAN är för de yngre barnen, 0325-576792, 0766-430661
  • BULLERBYN är för de äldre barnen 0325-576793, 0766-430662
  • MATTISBORGEN är för de äldre barnen 0325-576795, 0766-430657

LYCKAN

  • KATTHULT är för de yngre barnen 0325-576794, 0731-483222
  • VILLEKULLA är för de äldre barnen 0325-576791, 0766-430660
  • JUNIBACKEN är för de äldre barnen 0325-576790, 0731-483263

Köket

Solhagens förskola har ett eget tillagningskök. Som lagar fantastisk god mat.

Om ditt barn har specialkost och kommer att ha frånvaro GLÖM då inte att meddela köket senast kl. 8.00 samma dag. Telefonnummer till köket: 0325-576173, Sms 0731-483297

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten.
Syftet med introduktionen, är att ditt barn får en relation till pedagoger och barngrupp och att vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.
Introduktionen anpassas efter de behov barn och vårdnadshavare har.

Inflytande vårdnadshavare

Vi använder InfoMentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Där får vårdnadshavare ta del av information runt såväl husets, avdelningens som sitt / sina barns aktiviteter.
Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/ dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via appen Edlevo.
Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn.

En gång per termin bjuder vi in till samråd, där deltar representanter för vårdnadshavare och pedagoger samt rektor för att diskutera vår verksamhet. Under året har vi föräldramöte, utvecklingssamtal och öppet hus där du får ta del av vår verksamhet och den undervisning vi bedriver.


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023