Solhagens förskola i Tranemo

Solhagens förskola i Tranemo

Rektorsområde Tranäng åk F-6, Ambjörnarp och Sjötofta

Besöksadress: Byns väg 14, 514 33 Tranemo.

Rektor  Maria Lidh, 0325-57 67 21
Biträdande rektor Emma Gantzert 0325-57 64 80

På Solhagen finns det sex avdelningar.

Junibacken, 0325-57 67 90
Villekulla, 0325-57 67 91
Saltkråkan, 0325-57 67 92
Bullerbyn, 0325-57 67 93
Katthult, 0325-57 67 94
Mattisborgen, 0325-57 67 95

Barn och föräldrainflytande

En gång per termin bjuder vi in till samråd, där deltar föräldrarepresentanter från varje avdelning, två pedagoger och förskolechef för att diskutera vår verksamhet.

På höstterminen har vi ett föräldramöte där vi informerar om verksamheten och gör föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan.

 

Föräldrainformation

Pedagogerna använder den digitala plattformen InfoMentor för att dokumentera det som sker under dagen, direkt mot förskolans läroplan. Portfoliofunktion med verktygen bild, film och text, ger vårdnadshavaren möjlighet att komma närmare verksamheten. Det blir enkelt att följa sitt barns vardag och kunna ställa frågor till sitt barn om det som hänt under dagen.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Om oss

Välkommen till Solhagens förskola

Förskolan är en av de äldsta i kommunen och den ligger centralt i Tranemo där vi har närhet till skog och natur. Solhagen består av fem avdelningar, varav två avdelningar för de yngre barnen och tre syskonavdelningar. På förskolan har vi en gemensam ateljé. Vi har en stor utegård med många möjligheter till varierande lek. Vi har även ett eget tillagningskök.

Vi tror på varje barns förmåga att utvecklas och lära med stöd av närvarande och lyhörda pedagoger. Som alla förskolor bedrivs och styrs vår verksamhet utifrån läroplanen för förskolan med dess mål och riktlinjer. I vardagliga situationer utmanar vi barnen att utöka sin kunskap och erfarenhet genom en trygg och lärorik verksamhet. På förskolan arbetar vi för att vår lekmiljö ska vara i ständig förändring för att utmana och stimulera alla barn och väcka nyfikenhet och lust att lära.  Vi arbetar med olika projekt och teman där barnens intressen tas tillvara som utgångspunkt för det fortsatta projektet.

Vi har i vår verksamhet stort fokus på språkutveckling, att alla barn får utveckla den kommunikativa förmågan samt sina språk. Vi pedagoger använder oss aktivt av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) för att förstärka språket.

I förskolan läggs också alltmer fokus på digitalisering. Vi erbjuder barnen att lära hur digitala verktyg kan användas samt utveckla en respekt för det.


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 11 januari 2021