Starta fristående verksamhet

Den som vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg i Tranemo kommun ska göra en ansökan. Intresserade kontaktar Lärandesektionen och får tillsänt sig en processbeskrivning samt en blankett för ansökan.

Ansökan skickas till och bereds av Lärandesektionen. Kommunstyrelsen fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan utifrån de fastställda reglerna och riktlinjerna.  Ett beslut om godkännande ger rätt till bidrag.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.


Publicerad den 18 juni 2018, senast ändrad den 18 december 2019