Skattkammarens förskola i Tranemo

Skattkammarens förskola

Välkommen till Skattkammarens förskola

Förskolan ligger centralt i Tranemo bakom Tranängsskolan. Vi har en härlig utegård med gräsmattor och cykelvägar, gungor, sandlådor, en hög kulle och flera buskar och träd. Vi har också nära till Ljungsnässkogen som vi ofta besöker.

Skattkammaren består av fyra avdelningar Blå, Röd, Gul och Grön.

Förutom de avdelningarna har vi också ett stort gemensamt Torg. Torget är en plats för att skapa möten mellan barn och pedagoger i en föränderlig miljö. I anslutning till Torget finns också en härlig ateljé för skapandeaktiviteter. Dessutom finns ett mycket uppskattat våtrum med plats för bland annat utforskande av vatten och dess egenskaper.

Skattkammaren arbetar som alla förskolor utefter läroplanen för förskolan och då ofta efter ett projektinriktat arbetssätt där barnens tankar och idéer för projekten framåt. Vi vill att alla barn ska få uppleva den glädje som det ger att erövra nya kunskaper samt känna sig trygga och stolta över sig själva.

Vår vision är ” Ett lustfyllt lärande som ger framtidstro för alla”

Besöksadress:

Kyrkogatan 5, 514 32 Tranemo

Inflytande för vårdnadshavare

För oss på förskolan är det viktigt att ha ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en nära och förtroendefull relation med dig. Detta gör vi för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Under året bjuds du in till föräldramöte, utvecklingssamtal och öppet hus där du får ta del av vår verksamhet och den undervisning vi bedriver. Detta är också tillfällen där du som vårdnadshavare kan komma med synpunkter och frågor kring förskolan och den utbildning barnen får hos oss.

Vi vill att du alltid ska känna att du kan prata med oss om det är något du funderar över. Den dagliga kontakten där vi har en tillitsfull relation med varandra är mycket viktig för oss.

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl husets, avdelningens och sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster eller appen Edlevo. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen.

Köket

Vi har en egen matsal, Restaurang Pärlan, där vi äter alla måltider. Frukost och mellanmål lagas på Skattkammaren och lunchen tillagas i Tranängskolans kök.

Telefonnummer till köket: 0325–57 67 29

Vid specialkost och frånvaro glöm inte att kontakta köket senast kl 8.00 samma dag

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen, är det centrala i tanken om introduktionens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll. Grundprincipen är att introduktionen är under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Avdelningar

På Skattkammaren finns det fyra avdelningar.

Blå och Röd  0325-57 67 34   076-6430834
Gul och Grön  0325-57 67 35  076-643 08 26


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023