Parkhagens förskola i Limmared

Välkommen till Parkhagens förskola

Förskolan ligger i centrala Limmared ett stenkast från Storgatan. Förskolan har stora ljusa lokaler och en härlig gård. Precis utanför grindarna finns fina skogsmiljöer att besöka. På Parkhagens förskola arbetar alla avdelningar utifrån samma tema för att gemensamt föra arbetet framåt och mot våra prioriterade mål. På Parkhagen ser vi våra olikheter som tillgångar, och hos oss vill vi att barnen upplever trygghet, glädje och ett lustfyllt lärande.

Besöksadress:

Slätteliden 1, 514 40 Limmared.

Inflytande för vårdnadshavare

Vi använder INFOMENTOR som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkansforum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, samrådsmöte, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om inskolningens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att inskolningen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Köket

På Parkhagens förskola har vi tillagningskök med egen kock och det serveras god och näringsriktig mat. Vi äter alla måltider i vår matsal.

Vid specialkost och frånvaro glöm inte att kontakta köket senast kl 8.00 samma dag

Telefonnummer: 0325 – 57 68 35

Avdelningar

På Asken, Boken, Linden och Lönnen går barnen mellan 1 och 3 år. På Eken och Björken går barnen mellan 3 och 4 år.  Avdelning Fjäril Gul finns på Augustivägen 5, Limmared.

Telefonnummer:

  • Boken 0325- 57 68 39
  • Asken 0325- 57 68 31
  • Lönnen 0325 -57 68 33
  • Linden 0325 – 57 68 34
  • Eken 0325- 57 68 38
  • Björken 0325 – 57 68 32
  • Fjäril Gul 0325- 57 67 13, 0729-61 06 37

Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 21 februari 2024