Rönnhagens förskola i Grimsås

Välkommen till Rönnhagens förskola!

Rönnhagens förskola är centralt belägen i Grimsås samhälle, med närhet till skog, grönområde och lekplatser. Förskolan har en härlig kuperad utegård och ljusa och fräscha lokaler.

Förskolans utbildning utgår ifrån läroplanen Lpfö18. På förskolan genomförs undervisningen så att den främjar lek, aktivitet samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Ledorden är utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Målet är att erbjuda en god utbildning för ditt/dina barn, där de kan känna trygghet och att de får möta förskolans olika mål på ett varierat och glädjefullt sätt. På förskolan arbetar vi med olika tema / projekt där vi utgår från barnens intressen och ger därmed möjlighet till inflytande.

Vi erbjuder en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och vistelsetid. Genom det systematiska kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi ständigt vår verksamhet.

 

Besöksadress

Nygatan 20
514 70 GRIMSÅS

Postadress

Kyrkvägen 8
514 60 DALSTORP

Inflytande för vårdnadshavare

Vi använder InfoMentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter. Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkans forum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöte, samråd, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster eller appen Tieto. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen.

Avdelningar

Rönnhagen består av två avdelningar
Nyckelpigan 1-3 år                       0325-576598

Myran           3-5 år                      0325-576596

Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna pedagoger, miljö och dagsrutiner. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om inskolningens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att inskolningen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Matinformation

På Rönnhagen tillagas och serveras god och näringsrik mat. Måltiden är en viktig del av dagen. Dels för att barn behöver näring för att fungera och utvecklas, men även ur en pedagogisk synvinkel. Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, träna bordsskick m.m.

Vid specialkost kom ihåg att anmäla frånvaro senast kl 8.00 samma dag.

Likabehandlingsplan/Utvecklingsplan

Rönnhagens likabehandlingsplan 2019-2020 


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 17 november 2022