Äventyrets förskola i Tranemo

Äventyrets förskola

Välkommen till Äventyrets Förskola

På vår förskola erbjuder vi en trygg, utmanande och lärorik miljö där barnen upptäcker och utforskar tillsammans med lyhörda pedagoger. Undervisningen sker både spontant och planerat, utifrån barnens intressen. Vi strävar efter ett nära samarbete med hemmen som ett led i främjandet av barnens utveckling mot kompetenta och empatiska människor.

Äventyret arbetar som alla förskolor utefter läroplanen för förskolan och då ofta efter ett projektinriktat arbetssätt där barnens tankar och idéer för projekten framåt. Vi vill att alla barn ska få uppleva den glädje som det ger att erövra nya kunskaper samt känna sig trygga och stolta över sig själva.

Vi vill att alla barn ska få ha en spännande och lustfylld vardag här hos oss på Äventyrets Förskola

Besöksadress:

Kyrkogatan 3, 514 32 Tranemo

Inflytande för vårdnadshavare

För oss på förskolan är det viktigt att ha ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en nära och förtroendefull relation med dig. Detta gör vi för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Under året bjuds du in till föräldramöte, utvecklingssamtal och öppet hus där du får ta del av vår verksamhet och den undervisning vi bedriver. Detta är också tillfällen där du som vårdnadshavare kan komma med synpunkter och frågor kring förskolan och den utbildning barnen får hos oss.
Vi vill att du alltid ska känna att du kan prata med oss om det är något du funderar över. Den dagliga kontakten där vi har en tillitsfull relation med varandra är mycket viktig för oss.

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl husets, avdelningens och sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Barnens schema lägger du som vårdnadshavare in via e-tjänster eller appen Edlevo. Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för ditt barn. Förändringar i schema för enstaka dagar kan du meddela pedagogerna på avdelningen.

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen, är det centrala i tanken om introduktionens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll. En introduktion varierar lite från förskola till förskola men ca 1-2 veckor. Introduktionen anpassas efter de behov som du och ditt barn har.

Köket

Äventyret har ett mottagningskök med mat som tillagas i Tranängskolans kök.

Vid specialkost och frånvaro glöm inte att kontakta köket senast kl 8.00 samma dag.

Telefonnummer: 0731-48 31 21

Avdelningar

Upptäckarna är avdelningen för de yngre barnen, 0325-57 67 38, 0731-48 31 90

Utforskarna är avdelningen för de äldre barnen, 0325-57 67 39, 0731-48 31 17


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023