Sörgårdens förskola i Sjötofta

Bild på Sörgårdens förskola och fritidshem

Rektorsområde Tranäng åk F-6, Ambjörnarp och Sjötofta

Besöksadress: Bygärdesvägen 54, 514 94 Sjötofta

Rektor Jennie Ståhl, 0325-57 66 22

Sörgården förskola, 0325-57 67 70

Barn och föräldrainflytande

Vi använder oss av den digitala plattformen Infomentor där vårdnadshavare kan följa barnens lärande i förskolan. På Infomentor finns en kalender och en tidslinje där vårdnadshavare kan hålla sig informerade om vad som händer på förskolan.

Vi vill att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i verksamheterna och arbetar för ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare för att barnen/eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt.

En gång per termin bjuder vi in till samråd där föräldrarepresentanter från förskolan och fritids samt två pedagoger och förskolechef träffas och diskuterar verksamheten.

Föräldrainformation

På förmiddagen delar vi barngruppen i två grupper. Den ”stora” gruppen är uppe och den ”lilla” gruppen är nere. På morgonen fram till 8.20 och på eftermiddagen efter 14.45 måndagar, tisdagar och torsdagar, efter 13.45 onsdagar och fredagar samt alla lov har vi integrerad fritidsverksamhet.

Vid sjukdom gäller;

Feber: Barnet ska vara hemma minst en feberfri dag.

Ögoninflammation: Barnet hålls hemma tills ögonen är fria från symtom.

Maginfluensa: Då ska barnet vara hemma i minst 48 tim efter sista kräkning/diarré. Det är även bra om barnet är hemma då övriga familjemedlemmar har magsjuka.

Tänk på att barnet ska orka med att delta i verksamheten innan det lämnas på förskolan efter sjukdom.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Om oss

Välkommen till Sörgårdens förskola och fritidshem

Sörgårdens förskola/fritidshem är en integrerad verksamhet och här vill vi att barnen upplever glädje, gemenskap och värme. Vi erbjuder en trygg, utmanande och lärorik verksamhet där pedagogerna arbetar för att lärmiljöerna ska vara i ständig förändring. Vi vill väcka barnens/elevernas nyfikenhet samt inspirera till lusten att lära för att bli ansvarsfulla medmänniskor.

Sörgården ligger i byn Sjötofta där vi har närhet till skog och natur. Vi är grönflaggcertifierade och vi strävar för att barnen/eleverna ska få en positiv framtidstro genom att vi gemensamt engagerar oss i frågor som är viktiga för en hållbar utveckling. Vi vill att barnen/eleverna ska få verktyg och kunskap om hur vi på bästa sätt kan påverka vår miljö.

I förskolan arbetar vi med olika teman och projekt där barnens intressen styr arbetet framåt. På fritids finns det varje dag en planerad aktivitet där vi lägger fokus på gemenskap, delaktighet, samhörighet och kollektivt lärande.


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 8 december 2020