Sörgårdens förskola i Sjötofta

SkolgårdBild på Sörgårdens förskola och fritidshem

Välkommen till Sörgårdens förskola

Sörgårdens förskola ligger i skolans lokaler i Sjötofta där vi har närhet till skog och natur. Vi är Grönflaggcertifierade och strävar efter att barnen ska få en positiv framtidstro genom att vi gemensamt engagerar oss i frågor som är viktiga för en hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska få verktyg och kunskap om hur vi på bästa sätt kan påverka vår miljö.

På Sörgården vill vi att barnen upplever glädje, gemenskap och värme. Vi erbjuder en trygg, utmanande och lärorik utbildning där pedagogerna arbetar för att lärmiljöerna ska vara i ständig förändring för att väcka barnens nyfikenhet samt inspirera till lusten att lära. Genom att arbeta med olika teman och projekt utifrån barnens intressen så styr vi vårt arbete framåt, mot våra prioriterade mål.

Besöksadress:

Bygärdesvägen 54, 514 94 Sjötofta

Telefonnummer: 0325-57 67 70

Inflytande vårdnadshavare

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkansforum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då barnet och du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om inskolningens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att introduktionen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Avdelningar

På Sörgårdens förskola finns en avdelning med barn 1-5 år. På Sörgården finns även fritidshemmet integrerat, här är eleverna som bor i Sjötofta före och efter skolan samt på loven, när det finns behov av tillsyn.

Matinformation

På Sörgårdens förskola har vi tillagningskök med egen kock och det serveras god och näringsriktig mat. Vi äter alla måltider i vår matsal.

Telefonnummer till köket: 0766-43 08 67


Publicerad den 8 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023