Bikupans förskola i Länghem

Bikupans förskola är en nyligen ombyggd och renoverad förskola med ett fint läge i ett lugnt område i Länghem. Vi har 5 avdelningar och alla avdelningar har barn i åldern 1–5 år.

Vår gård är stor och inbjuder till många olika aktiviteter, lek och rörelse.

Vi strävar efter att kunna erbjuda en bra utbildning för ditt/dina barn där de kan känna sig trygga, ha roligt och samtidigt erbjudas en pedagogisk verksamhet med fokus på lärande.

Glädje, samarbete och delaktighet är viktiga ledord för vår förskola.

Bikupan är också en GRÖN FLAGG certifierad förskola vilket innebär att vi jobbar med specifika gröna mål i vårt utvecklingsarbete varje år.

Alla måltider på förskolan serveras i vår gemensamma matsal som blivit förskolans nav. Här skapas positiva dagliga möten och alla lär känna alla. Vi har också en nära samverkan med vår kock och barnen ser hur maten tillagas och har möjlighet att ställa frågor.

Ni hittar oss på Aspvägen 16 i Länghem

Inflytande för vårdnadshavare

Vi värdesätter den dagliga kontakten och tycker det är viktigt att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Ca 4 gånger / år inbjuds det till föräldrasamråd där vi diskuterar förskolans verksamhet. Detta samråd består av föräldrarepresentanter, två pedagoger och rektor.

Under hösten hålls ett gemensamt föräldramöte.

Våra avdelningar

Droppen 1–5 år. 0325–576756

Flingan 1–5 år. 0325–576758

Bubblan 1–5 år. 0325–576759

Pärlan 1–5 år. 0325–576762

Prisman 1–5 år. 0325–576765

Köket

På Bikupan har vi ett tillagningskök.

Vill du kontakta vår kock ring:  076-643 08 97

Inskolning

När ditt/ert barn ska börja förskolan hos oss erbjuds ni en inskolning som vanligtvis pågår i 2 veckor men vi är flexibla och formar den utifrån de enskilda familjernas behov. Vid inskolningen läggs stor vikt vid att bygga upp tillit och trygghet till oss pedagoger samt förskolans miljö.

Under inskolningen ges ni möjlighet att ställa de frågor ni har om förskolan samtidigt som ni får information från oss.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 3 juli 2023