Regnbågens förskola i Uddebo

Regnbågens förskolaRegnbågens förskola

Välkommen till Regnbågens förskola

Regnbågens förskola ligger i gamla skolhuset i Uddebo, där vi hyr våra lokaler i det som kallas ”Världshuset”. Vår gård är kuperad och inbjuder till lek och utforskande bland gräsmattor, buskar, cykelvägar, gungor, sandlåda och lekstuga.  Utanför grindarna har vi nära till naturområden som vi har som mål att besöka en gång i veckan.

Våra lärmiljöer är utformade efter barnens intresse, behov och utvecklingsnivå. Vi har också en liten ateljé som är mycket uppskattad. Här kan barnen skapa med olika färger och tekniker i bland annat tyg, garn, naturmaterial, papper, pärlor och glas.

Vi arbetar med olika teman och projekt för att uppnå våra mål i styrdokument och utvecklingsplaner för att barnen på ett lustfyllt sätt ska få utforska, upptäcka och lära. På Regnbågen ser vi olikheter som en tillgång och vi arbetar ständigt för att barnen ska uppleva trygghet och glädje.

Besöksadress:

Skolgatan 6, 514 92 Uddebo

Telefonnummer: 0325-57 67 11

Inflytande vårdnadshavare

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkansforum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då barnet och du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om introduktionens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att introduktionen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Avdelningar

På Regnbågens förskola finns en avdelning med barn 1-5 år där man delar barngruppen i två grupper utifrån ålder, i gruppen som kallas Solstrålen är de äldsta barnen och på Regndroppen de yngsta.

På Regnbågen finns även fritidshemmet integrerat, här är eleverna som bor i Uddebo före och efter skolan samt på loven, när det finns behov av tillsyn.

Matinformation

På Regnbågens förskola har vi mottagningskök och vi får god och näringsriktig mat från Tranängskolan varje dag. Vi äter våra måltider på avdelningen.

Telefonnummer till köket på Tranängskolan: 0325-57 67 29


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023