Björkhagens förskola i Dalstorp

 

Björkhagens förskolaBjörkhagens förskola med skylt mot entré

Björkhagens förskola ligger centralt i Dalstorp med närhet till både skog och vatten. Under en renoveringstid använder förskolan del av Vård och omsorgsboendets lokaler, Hjälmå.

På förskolan finns det tre avdelningar, Blåbäret, Lingonet och Hallonet. Utbildningen på förskolan utformas så att den främjar lek och aktivitet samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är våra ledord. I undervisningen lägger vi stor vikt på barnens lek och intressen.

Vårt mål för oss är att erbjuda en pedagogisk utbildning med god kvalitet för ditt/dina barn där de kan känna trygghet och får möta förskolans olika läroplansmål på ett varierat och glädjefullt sätt. Genom det systematiska kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi ständigt vår verksamhet. Varje år fastställs en utvecklingsplan som bygger på analysen från föregående år där vi ser vilka förbättringsområden som finns på förskolan.

 

Besöksadress
Granvägen 13
514 60 DALSTORP

Postadress
Kyrkvägen 8
514 60 DALSTORP

Inflytande för vårdnadshavare

Vi använder InfoMentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Alla vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Utöver det dagliga mötet på förskolan bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal, samråd etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll. Samrådet träffas 2ggr/år och består av representanter från föräldrar, pedagoger och rektor.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Inskolningens syfte är att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.  Att barnet får en trygg relation till personalgruppen och till barngruppen.

Grundprincipen är att inskolningen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Avdelningar

Våra avdelningar på Björkhagen är

Blåbäret tel: 0325-576497  mobil: 0766-430682

Lingonet tel: 0325-576496 mobil: 0766-430667

Hallonet tel: 0325-576498 mobil: 0766-430502

 

Matinformation

På Björkhagen serveras god och näringsrik mat som är tillagad från grunden med fokus på närproducerat. Barnen äter på respektive avdelning.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 17 november 2022