Ljungbackens förskola i Ljungsarp

 

Ljungbackens förskola och fritidshem är belägen inne i Ljungsarps samhälle i industrihotellet Kubens lokaler.  Förskolan har närhet till både idrottshall, vatten och skogsområde.

På Ljungbacken är verksamheten organiserad med en syskonavdelning och fritidsavdelning. Den pedagogiska verksamheten på förskolan genomförs så att den främjar lek och aktivitet samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Varje år fastställs en utvecklingsplan som bygger på analysen från föregående år där vi ser vilka förbättringsområden som finns på förskolan.

Lokalerna på Ljungbacken är stora, ljusa och luftiga och det skapar stora möjligheter att förändra miljöerna efter behov. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord. Målet för oss är att erbjuda en god verksamhet för ditt/dina barn där man kan känna trygghet och där barnen får möta förskolans olika mål på ett varierat och glädjefullt sätt. Genom det systematiska kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi ständigt vår verksamhet.

 

Ljungbackens förskola, 0325-576586

Besöksadress

Jönköpingsvägen 12
514 55 LJUNGSARP

Postadress

Kyrkvägen 8
514 60 DALSTORP

Inflytande för vårdnadshavare

Vi använder InfoMentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom TIDSLINJEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkans forum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, öppet hus, samråd, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om inskolningens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att inskolningen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Matinformation

På Ljungbacken tillagas och serveras god och näringsrik mat och maten äts i matsal.

Köket på Ljungbacken nås på nummer 0325-576175


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 17 november 2022