Björnens förskola i Ambjörnarp

Bild Björnens förskola

Välkommen till Björnens förskola

Björnens förskola ligger i gamla skolhuset i Ambjörnarp, mittemot kyrkan. Vi har bra möjligheter till skogsutflykter, nära till lekplats, sjö och har även tillgång till gymnastikhall. Förskolan har stora lokaler där vi försöker skapa utmanande lärmiljöer för att barnen på ett lustfyllt sätt ska få utforska, upptäcka och lära. Bland annat finns det en ateljé där barnen får möjlighet till att utveckla sin fantasi och kreativitet.

På Björnen vill vi att barnen upplever glädje och gemenskap. Vi erbjuder en trygg, utmanande och lärorik utbildning där pedagogerna arbetar för att väcka barnens nyfikenhet samt inspirera till lusten att lära. Genom att arbeta med olika teman och projekt utifrån barnens intressen så styr vi vårt arbete framåt, mot våra prioriterade mål.

Besöksadress: Gislavedsvägen 10, 514 93 Ambjörnarp

Telefonnummer: 0325-57 67 75

Inflytande för vårdnadshavare

Vi använder Infomentor som kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare har rätt till inloggning på Plattformen och kan där ta del av information runt såväl förskolans som sitt/ sina barns aktiviteter.

Genom barnens egen PORTFOLIO kan du följa ditt/dina barns utveckling och lärande. Genom KALENDERN ser du vad som ska hända och genom BLOGGEN ser du vad som hänt på förskolan.

Under ett läsår erbjuds du som vårdnadshavare in till olika samverkansforum. Utöver det dagliga mötet bjuder vi också in till exempelvis föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal etc. Syftet med detta är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i vad ditt barn gör på förskolan och få en möjlighet till inflytande kring utbildningens mål och innehåll.

Avdelningar

På Björnens förskola finns en avdelning med barn 1-5 år där man delar barngruppen i två grupper utifrån ålder. I gruppen som kallas Grizzly är de äldsta barnen och i Isbjörnen de yngsta.

På Björnen finns även fritidshemmet integrerat, här är eleverna som bor i Ambjörnarp före och efter skolan samt på loven, när det finns behov av tillsyn.

Introduktion

Introduktionen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då barnet och du som vårdnadshavare får lära känna personalen och verksamheten. Att barnet får en relation till en eller flera i personalgruppen och till barngruppen är det centrala i tanken om introduktionens syfte, liksom att successivt vänja sig vid förskolans rutiner och pedagogiska innehåll.

Grundprincipen är att introduktionen varar under två veckor men kan anpassas efter barnets och vårdnadshavarnas önskemål och behov.

Matinformation

På Björnens förskola har vi tillagningskök med egen kock och det serveras god och näringsriktig mat. Vi äter alla måltider i vår matsal.

Telefonnummer till köket: 0325-57 68 50


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2023