Valnämnd

Valnämnden arbetar inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag samt EU-val.

röstsedel läggs i valurna

Ordförande

Hans Persson (M), Ölsremma
tel 0325 – 621 60

Vice ordförande

Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta
tel 0325-738 90

Ledamöter

Marita Nordin (S), Tranemo
Bengt Larsson (S), Tranemo
Tina Haglund (C), Tranemo

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 7 september 2020