Bygg- och miljönämnd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd gällande bygg- och miljöfrågor tillsammans med Gislaveds kommun. Värdkommun för nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun. 

en karta med penna och passare på.

Läs mer om nämnden på Gislaveds kommuns hemsida.

Ordförande

Magnus Sjöberg (C)
Gislaved

Vice ordförande

Patric Bergman (M) 1:e vice ordförande
Gislaved

Frank Josefsson (S) 2:e vice ordförande
Gislaved

Ledamöter

Tina Haglund (C ) ledamot AU
Tranemo

Jonas Adelsten Kristiansen, (S) ers. AU
Tranemo

Hans Andersson, (M)
Tranemo

Ulf Nyberg (M)
Tranemo

Torbjörn Gustafsson (C)
Gislaved

Björn Olsson (L)
Gislaved

Nicklas Westerholm (WeP)
Gislaved

Johanna Wärme (S)
Gislaved

Eva Eliasson (S)
Gislaved

Kenneth Andersson (SD)
Gislaved

Ersättare

Rikard Strömberg (S)
Tranemo

Erik Kalmar (M)
Tranemo

Joakim Henningsson (M)
Tranemo

Sören Karlsson (C)
Tranemo

Sven Andersson (C)
Gislaved

Ida Åsljung (C)
Gislaved

Börje Eriksson (M)
Gislaved

Simon Peterson (M)
Gislaved

Börje Malmborg (KD)
Gislaved

Pauli Bark (S)
Gislaved

Lennart Berggren (S)
Gislaved

Lukas Yassin (MP)
Gislaved

Ulf Poulsen (SD)
Gislaved


Publicerad den 1 januari 2019, senast ändrad den 30 augusti 2023