Överförmyndarnämnd

Två händer med en gul blomma i mitten

Ordförande

Driton Bilalli (S) driton.bilalli@tranemo.se

Ledamöter

Niklas Gardewik, (M) vice ordförande niklas.gardewik@fv.tranemo.se

Lennart Haglund (C) lennart.haglund@fv.tranemo.se

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 14 september 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt