Överförmyndarnämnd

Två händer med en gul blomma i mitten

Ordförande

Driton Bilalli (S)

Ledamöter

Niklas Gardewik, (M) vice ordförande

Lennart Haglund (C)

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 20 december 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt