Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser.

coronavirus

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt.

Ledamöter

Driton Bilalli (S), ordförande
Niklas Gardewik (M), vice ordförande
Lennart Haglund (C)


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 16 december 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt