Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser.

coronavirus

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt.

Ordförande

Driton Bilalli (S)

Ledamöter

Lennart Haglund (C)

Eva-Karin Haglund (S)


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 1 juni 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt