Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser.

coronavirus

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt.

Ledamöter

Driton Bilalli (S), ordförande driton.bilalli@tranemo.se
Niklas Gardewik (M), vice ordförande niklas.gardewik@tranemo.se
Lennart Haglund (C) lennart.haglund@tranemo.se


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 14 september 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt