Fritt val av utförare inom hemtjänsten

2009 trädde Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008: 962) i kraft. Lagen är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling. Lagen om valfrihet (LoV) gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För kommuner är den frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.

Kommunfullmäktige i Tranemo har fattat beslut om att införa ”Fritt val av utförare”, i enlighet med LoV, inom hemtjänst från och med 1 april 2011. Syftet är att skapa valfrihet för våra brukare/kunder; våra kommuninvånare med behov av hjälp av hemtjänst, samt främja kvalitet och konkurrens. Beslutet möjliggör för företag att ansöka om att få bedriva hemtjänst i kommunen.

Från den 1 april 2011 kan privata utförare ansöka om att få utföra hemtjänst i hela eller delar av Tranemo kommun. Det är kommunens uppgift att se till att godkända utförare har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag eller organisation som ges rätten att utföra hemtjänst är godkänd av kommunstyrelsen och har tecknat avtal med kommunen. Tranemo kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen är lika för kommunen och för privata leverantörer.

Kommunens hemtjänst har fortsatt ansvar för trygghetslarm, matdistribution samt alla insatser nattetid mellan kl. 22.00-07.00


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2017