Tillfällig vistelse i Tranemo kommun

Tranemosjön

Hemtjänst

Planerar du att vistas i Tranemo kommun och är i behov av hemtjänst kan du få hjälp med detta. Ta kontakt med biståndshandläggare i din kommun minst fyra veckor innan din planerade vistelse. Biståndshandläggaren tar kontakt med Tranemo kommun för planering av dina insatser.

Hemsjukvård

Tranemo kommuns hemsjukvård har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Ta kontakt med hemsjukvården i din hemkommun minst 4 veckor innan din planerade vistelse. Hemsjukvården tar kontakt med Tranemo kommun för planering av dina insatser.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel, till exempel rullstol eller rullator under din vistelse i Tranemo kommun ska du ta med det hemifrån. Finns det behov av ytterligare hjälpmedel under din vistelse i Tranemo ska du meddela din hemkommun.

 

Ersättningsnivåer för brukare som är bosatta i Tranemo kommun men som vistas i annan kommun.


Publicerad den 15 juli 2019, senast ändrad den 24 maj 2023