Utförare

Intresserade utförare inbjuds att ansöka om att arbeta med hemtjänst i Tranemo kommun. Utförare skall välja:

  • Inriktning; om man vill utföra service eller både service och omvårdnad inklusive delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Geografiskt område; om man vill arbeta i hela kommunen, bara i ett område eller i flera.
  • Omfattning; vilket kapacitetstak (antal timmar/månad) som utföraren har

Förfrågningsunderlaget finns från och med 1 april 2011 publicerat på kammarkollegiets respektive Tranemo kommuns hemsida. Från detta datum kan företag ansöka om tillstånd att få bedriva hemtjänst i kommunen.

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning samt de kvalitetskrav som kommunen ställer på utföraren. Handläggningstid för godkännande och avtal är ca en månad från det att fullständig ansökan inkommit.

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 8 juli 2022