Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Hemtjänst kan ges dygnet runt.

äldre persons händer i knät

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att klara dig självständigt på grund av ålder, sjukdom eller funktions- nedsättning kan ha rätt till hemtjänst. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

För att göra en ansökan tar du kontakt med kommunens växel 0325-57 60 00 och ber att få tala med en biståndshandläggare. Om alla handläggare är upptagna så kan de skicka ett meddelande till biståndshandläggaren om du önskar att bli uppringd.

Vem utför hemtjänsten?

Den hjälp du har fått beviljad kan utföras av kommunens hemtjänstgrupper eller av de privata företag som är godkända av kommunen. Du väljer själv vilka som ska ge dig hjälp.

Kommunens hemtjänst

Kommunens hemtjänst utför både service och omsorg i hela kommunen. Tranemo kommun är indelad i tre hemtjänstområden, Dalstorp, Limmared/Länghem och Tranemo.

Äldreguiden

Du kan läsa mer om kommunens hemtjänst via Äldreguiden.se från Socialstyrelsen.
Hitta & jämför äldreomsorg – Äldreguiden (aldreguiden.se)

Hemtjänst Dalstorp (utgår från Hjälmå)

Område Dalstorp omfattar Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp

Enhetschef för Dalstorp är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.

Hemtjänstgruppen Dalstorp, 0325-57 63 24

Dalstorps hemtjänst ligger i centrala Dalstorp och utgår ifrån Hjälmå, ett vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten i Dalstorp är en arbetsgrupp på ca 15 medarbetare. Verksamheten har ett upptagningsområde, alltså gör besök hos brukare, i Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp. Verksamheten har ett nära samarbete med hemsjukvården (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter) och finns på plats i verksamheten.

Verksamheten har en enhetschef och en planerare. Planerare har i uppdrag att säkerställa att brukarna får sina insatser. Insatserna kan vara både vård och omsorg och service som beslutas av biståndshandläggare. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Samt att ge delegerade uppgifter (läkemedel, såromläggning, insulin, rehabilitering etc.) Hemtjänst arbetar dygnet runt.
I samma fastighet som hemtjänsten utgår ifrån finns även en förskola.

Hemtjänst Limmared/Länghem (utgår från Glimringe)

Område Limmared/Länghem omfattar Limmared, Länghem och Månstad

Enhetschef för området Limmared/Länghem är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.

Hemtjänstgruppen Limmared/Länghem, 0325-57 63 23

Länghem tel 0325-57 63 70, 0325-57 63 71

Limmared/Länghems hemtjänst ligger i centrala Limmared och utgår ifrån Glimringe, ett vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten i Limmared/Länghem är en arbetsgrupp på ca 15 medarbetare. Verksamheten har ett upptagningsområde, alltså gör besök hos brukare, i Limmared, Länghem och Månstad. Verksamheten har ett nära samarbete med hemsjukvården (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter) och finns på plats i verksamheten.

Verksamheten har en enhetschef och en planerare. Planerare har i uppdrag att säkerställa att brukarna får sina insatser. Insatserna kan vara både vård och omsorg och service som beslutas av biståndshandläggare. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Samt att ge delegerade uppgifter (läkemedel, såromläggning, insulin, rehabilitering etc.) Hemtjänst arbetar dygnet runt.

Hemtjänst Tranemo (utgår från Resurscentrum)

Område Tranemo omfattar Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo och Mossebo

Enhetschef för Tranemo är Agnesa Kelmendi, 0325-57 63 83
Hemtjänstgruppen Tranemo, 0325-57 63 25

Tranemo hemtjänst ligger i centrala Tranemo. Hemtjänsten i Tranemo är en arbetsgrupp på ca 25 medarbetare. Verksamheten har ett upptagningsområde, alltså gör besök hos brukare, i Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo och Mossebo. Verksamheten har ett nära samarbete med hemsjukvården (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter) och finns på plats i verksamheten.

Verksamheten har en enhetschef och en planerare. Planerare har i uppdrag att säkerställa att brukarna får sina insatser. Insatserna kan vara både vård och omsorg och service som beslutas av biståndshandläggare. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Samt att ge delegerade uppgifter (läkemedel, såromläggning, insulin, rehabilitering etc.) Hemtjänst arbetar dygnet runt.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 25 maj 2023