Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer.

Syftet är att

  • Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem.
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner.
  • Initiera nya frågor och föreslå åtgärder som berör de personer med funktionsvariations livsförhållanden i samhället.
  • Vara möjlig remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär samt i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö, informationshantering, hjälp- och servicebehov, bemötande eller andra relevanta frågor av övergripande karaktär för pensionärer och för personer med funktionsvariation.
   Frågor av individuell karaktär behandlas inte.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Verka för personer med funktionsvariationers samt pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället.
  • Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem.

Ledamöter

Varje lokal pensionärsförening och förening för personer med funktionsvariation som är religiöst och politisk obunden, har antagit stadgar samt bedriver verksamhet i Tranemo kommun har rätt att bli representerat i rådet med en ledamot och en ersättare samt två politiker  från kommunstyrelsen (en ordförande och en ersättare).  Vid behov bjuds berörda tjänstemän eller andra politiker från kommunstyrelsen in. Mandatperioden är fyra år.

Ordförande
Viktoria Haraldson (C)

Ersättare
Ellinor Liljegren Kalmar (M)

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Rådets synpunkter och initiativ redovisas skriftligen i ett protokoll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet delges därefter rådets ledamöter och kommunstyrelsen.

Nedan hittar du protokoll för respektive år:

2024

Protokoll KPR 2024-02-06

Protokoll KPTR 2024-05-21

 

2023

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-02-28

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-05-30

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-09-19

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-11-28

2022

Protokoll kommunala pensionärs och tillgänglighetsrådet 2022-02-22

Protokoll kommunala pensionärs och tillgänglighetsrådet 2022-05-24

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2022-10-11

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2022-11-22

2021

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-02-23

Protokoll kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-03-02

Protokoll Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-05-25

Protokoll Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-09-28

Protokoll Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-11-23

2020

Protokoll kommunala pensionärsrådet KPR 2020-02-25

Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2020-02-25

2019

Protokoll KPR 2019-02-26

Protokoll KTR 2019-02-26

Protokoll KPR 2019-05-28

Protokoll KTR 2019-05-28

Protokoll KPR 2019-09-24

Protokoll KTR 2019-09-24

Protokoll KPR 2019-11-05

Protokoll KTR 2019-11-05

 

2018

Protokoll KPR 2018-02-20

Protokoll KTR 2018-02-20

Protokoll KPR 2018-05-22

Protokoll KTR 2018-05-22

Protokoll KPR 2018-09-25

Protokoll KTR 2018-09-25

Protokoll KPR 2018-11-06

Protokoll KTR 2018-11-06


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 18 juni 2024