Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen.

Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)

Syftet är att

  • Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner
  • Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

Ledamöter

Kommunala pensionärsrådets ledamöter består av lokala representanter från pensionärsorganisationerna samt två politiker  från kommunstyrelsen (en ordförande och en ersättare).  Vid behov bjuds berörda tjänstemän eller andra politiker från kommunstyrelsen in. Mandatperioden är fyra år.

Ordförande
Rosé Torkelsson (S)

Ersättare
Lennart Haglund (C)

Sammanträden

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Rådets synpunkter och initiativ redovisas skriftligen i ett protokoll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet delges därefter pensionärsrådet ledamöter och kommunstyrelsen.  Varje möte samorganiseras inledningsvis med det kommunala tillgänglighetsrådet.

Nedan hittar du kommunala pensionärsrådets protokoll för respektive år:

2022

Protokoll kommunala pensionärs och tillgänglighetsrådet 2022-02-22

Protokoll kommunala pensionärs och tillgänglighetsrådet 2022-05-24

2021

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2021-02-23

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2021-03-02

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2021-05-25

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2021-09-28

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2021-11-23

2020

Protokoll kommunala pensionärsrådet KPR 2020-02-25

2019

Protokoll KPR 2019-02-26

Protokoll KPR 2019-05-28

Protokoll KPR 2019-09-24

Protokoll KPR 2019-11-05

2018

Protokoll KPR 2018-02-20 Protokoll KPR 2018-05-22 Protokoll KPR 2018-09-25 Protokoll KPR 2018-11-06

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 13 juni 2022