Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående?

Kvinna som skakar på huvudet

Du är inte ensam om att vara med om våld i en nära relation

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det inkluderar unga som gamla människor

Vilken hjälp kan du få?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Tranemo kommun och är utsatt för våld.

Socialtjänsten har även ansvar för att ge stöd och hjälp till dig som utövar våld.

Det kostar ingenting. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill. Alla har tystnadsplikt eller tystnadslöfte.

Du kan:

  • Ringa och be om råd
  • Ansöka om skyddat boende och/eller socialt stöd
  • Ansöka om ekonomisk hjälp
  • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
  • Få hjälp vid skilsmässa
  • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn
  • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom andra myndigheter.

Under coronapandemin kan det bli särskilt jobbigt om stora delar eller hela familjen är hemma. Om du känner att du eller din familj är påverkad och du har tankar kring det, kan det vara skönt att veta att du kan få stöd.

Slå oss en signal så pratas vi vid – Om du är barn, ung vuxen eller förälder spelar ingen roll!

Kontakta mottagningsenheten

Mottagningsenheten har telefonnummer 0325 – 57 62 10 och har följande telefontider:

Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00
Fredagar kl. 08:00 – 15:00

Mottagningsenheten har lunchstängt kl. 12:00 – 13:00.

Vid storhelger kan telefontiderna ändras – se Tranemo kommuns hemsida för mer information.

Sociala jouren

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation på kvällar, veckoslut och helger när mottagningsenheten är stängd kontaktar du istället sociala jouren i Borås. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller om du är orolig för att ett barn far illa. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till sociala jouren i Borås. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare.

Våld eller övergrepp är alltid fel. Det finns hjälp att få.

Vad är våld?

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.

Vem är närstående?

En närstående kan till exempel vara din:
• Sambo, make eller maka
• Pojkvän eller flickvän
• Föräldrar eller familjehemsföräldrar
• Mor- och farföräldrar
• Mostrar, farbröder
• Syskon, barn och barnbarn

Hur kan kommunen hjälpa mig?

Hos Tranemo kommun kan du få hjälp med att:

Få tillfällig bostad
Resa till anhöriga
Få familjebehandlare
Få ekonomiskt stöd
Få ett samtalsstöd – Fem fria samtal

För rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn, umgänge med mera, var vänlig och kontakta familjerätten i Borås
Familjerätten
Amira Sirriyeh, metodhandledare
Telefon: 033-35 77 15
Mobiltelefon: 0768-88 77 15

Om du har barn

Även du som saknar egen inkomst får hjälp så att du kan ta hand om dig och barnen efter en separation.

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. När du söker vår hjälp genomför vi tillsammans med dig en utredning för att se på vilket behov du har och vilket stöd som skulle vara lämpligast.

Socialtjänsten erbjuder också flera gruppverksamheter. Dessa kan man delta i utan att först ha genomgått en utredning och fått ett beslut.

Det stöd och insatser som vi erbjuder är kostnadsfritt.Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Läs mer här på sidan om omsorgssektionens myndighetsutövning

Barn som upplevt/bevittnat våld

Att som barn leva med våld i sin närhet kan ge allvarliga konsekvenser i form av otrygghet och ohälsa. De kan hämmas i sin utveckling och att uppleva våld kan begränsa barns förmåga till inlärning. Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Barn som lever med våld i familjen behöver skyddas från detta, kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

Är du rädd? Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner? Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon; 116 111 när som helst.
BRIS vuxentelefon om barn Tfn: 077-150 50 50

Utväg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29.

Mer information på www.utvag.se

 

Mäns våld mot kvinnor och män

Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former. Skillnaden är stor, vilken åldersgrupp man än undersöker.

Den stora majoriteten män är inte våldsamma men de män som använder våld riktar sig både mot andra män och mot kvinnor. Utomhus sker det både mellan personer som är bekanta och mellan personer som inte känner varandra. När våldet utförs inomhus handlar det ofta om våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjens stödtelefon
Öppen dygnet runt, tel 020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

Du som utövar våld mot en närstående

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 – 08.30.
Telefonnummer 070-716 09 29

Polisen

Vid anmälan om misshandel, hot eller annan kränkande behandling inleds en polisutredning. Det innebär att alla inblandade förhörs. Vid behov kan du få ett trygghetspaket (skyddstelefon med mera). Åklagarmyndigheten kan även i vissa fall bevilja besöksförbud för mannen.

Tel: 114 14
Vid akuta fall: 112
Polisen.se/Kom-till-oss/

1177 - Kommuner i Västra Götaland

En kommun kan erbjuda olika former av hjälp. Barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Kommunen kan erbjuda vi stöd och individanpassade insatser. Arbetet styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Länk till 1177 vårdguiden – Kommuner i Västra Götaland


Publicerad den 26 oktober 2017, senast ändrad den 8 september 2022