Kontaktuppgifter

Person sitter vid en dator med en mobiltelefon i handen

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Gruppledare: Eva-Karin Haglund, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Eva-Karin Haglund, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se


Förtroendevalda från A till Ö

Andreas Ståhl, andreas.stahl@fv.tranemo.se
Bo Haarala, bo.haarala@fv.tranemo.se
Driton Bilalli, driton.bilalli@tranemo.se 
Eija Qvist, Tranemo, eija.qvist@fv.tranemo.se
Eva-Karin Haglund, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se
Göran Björk, goran.bjork@fv.tranemo.se
Ingela Remstam, ingela.remstam@fv.tranemo.se 
Johny Tannous, johny.tannous@fv.tranemo.se
Jonas Adelsten-Kristiansen, jonas.kristiansen-adelsten@fv.tranemo.se 
Kent-Ove Karlsson, kent-ove.karlsson@fv.tranemo.se
Lena Eksberg, lena.eksberg@fv.tranemo.se
Madde Lind, madde.lind@fv.tranemo.se
Marie Kockali, marie.kockali@fv.tranemo.se
Marita Nordin, marita.nordin@fv.tranemo.se
Rikard Strömberg, rikard.stromberg@fv.tranemo.se
Rose Torkelsson, rose.torkelsson@fv.tranemo.se
Tatjana Du Peterson, tatjana.dupeterson@fv.tranemo.se
Ulf Thifors, ulf.thifors@fv.tranemo.se

Centerpartiet

Gruppledare: Jörgen Erikson, jorgen.erikson@fv.tranemo.se 

Säkerhetsansvarig: Jörgen Erikson, jorgen.erikson@fv.tranemo.se

Förtroendevalda från A till Ö

Cecilia Lööf, cecilia.loof@fv.tranemo.se
Emelie Romland, emelie.romland@fv.tranemo.se
Jörgen Erikson, jorgen.erikson@fv.tranemo.se
Karin Ljungdahl, karin.ljundahl@fv.tranemo.se
Karl-Johan Henriksson, karl-johan.henriksson@fv.tranemo.se
Lennart Haglund, lennart.haglund@fv.tranemo.se
Lina Chalhoub, lina.chalhoub@fv.tranemo.se
Sören Karlsson, soren.karlsson@fv.tranemo.se
Torbjörn Edgren, torbjorn.edgren@fv.tranemo.se
Viktoria Haraldsson, viktoria.haraldsson@fv.tranemo.se
Alexandra Sindell
Tina Haglund, tina.haglund@fv.tranemo.se

 

 

Moderaterna

Gruppledare: Kathleen Wireklev, kathleen.wireklev@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Niklas Gardewik

 

Förtroendevalda från A till Ö

Ellinor Liljegren Kalmar, ellinor.liljegrenkalmar@fv.tranemo.se
Erik Kalmar, erik.kalmar@fv.tranemo.se
Fredrik Risby, fredrik.risby@fv.tranemo.se
Joakim Henningsson, joakim.henningsson@fv.tranemo.se
Kathleen Wireklev,  kathleen.wireklev@fv.tranemo.se
Niklas Gardewik, niklas.gardevik@fv.tranemo.se
Stephan Bergman, stephan.bergman@fv.tranemo.se
Ulf Nyberg, ulf.nyberg@fv.tranemo.se
Ulrika Glans, ulrika.glans@fv.tranemo.se

Liberalerna

 

Gruppledare: Ana Alvarez-Björk, ana.alvarez-bjork@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Ana Alvarez-Björk, ana.alvarez-bjork@fv.tranemo.se

Förtroendevalda A till Ö

Ana Alvarez-Björk, ana.alvarez-bjork@fv.tranemo.se
Gunilla Blomgren, gunilla.blomgren@fv.tranemo.se
Johanna Persson, johanna.persson@fv.tranemo.se

Kristdemokraterna

 

Gruppledare: Brigitte Barenfeld,  brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Hans Persson, hans.persson@fv.tranemo.se

Förtroendevalda från A till Ö

Brigitte Barenfeld, brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se
Hans Persson, hans.persson@fv.tranemo.se
Bo Erlandsson, bo.erlandsson@fv.tranemo.se
EmmaCharlotta Magnusson, emmacharlotta.magnusson@fv.tranemo.se

Vänsterpartiet

 

Gruppledare: Erica Grönesjö Kiesbye, erica.gronesjo@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Erica Grönesjö Kiesbye, erica.gronesjo@fv.tranemo.se

Förtroendevalda från A till Ö

Erika Grönesjö, erika.gronesjo@fv.tranemo.se
Inga-Lill Hult, inga-lill.hult@fv.tranemo.se
Stina Kajaso, stina.kajaso@fv.tranemo.se

Miljöpartiet

 

Gruppledare: Viktor Lyresten, viktor.lyresten@fv.tranemo.se 

Säkerhetsansvarig: Viktor Lyresten, viktor.lyresten@fv.tranemo.se 

Förtroendevalda från A till Ö

Viktor Lyresten,  viktor.lyresten@fv.tranemo.se
Marita Pahlen, marita.pahlen@fv.tranemo.se
Sofia Kreutz, sofia.kreutz@fv.tranemo.se

Sverigedemokraterna

 

Gruppledare: Wajdi-Louis Azouri, wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se

Säkerhetsansvarig: Wajdi-Louis Azouri, wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se

 

Förtroendevalda från A till Ö

Anna Letth, anna.letth@fv.tranemo.se
Birger Agerling, birger.agerling@fv.tranemo.se
Ivan Letth, ivan.letth@fv.tranemo.se
Johnny Johansson, johnny.johansson@fv.tranemo.se
Johnny Letth, johnny.letth@fv.tranemo.se
Maria Jarlsgård, maria.jarlsgard@fv.tranemo.se
Per-Arne Anders Engström, perarne.engstrom@fv.tranemo.se
Wajdi-Louis Azouri, wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se

 

Politiska vildar

Politisk vilde är partilös och innehar ett mandat i kommunfullmäktige, ett mandat som tillhör något politiskt parti. Beteckningen politisk vilde används särskilt om personer som lämnar det parti de valts in för men behåller sin plats i den valda församlingen.

 

Förvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter som du kan komma att behöva under din tid som förtroendevald.

Centrala kontaktuppgifter
Tranemo kommun
Storgatan 26
514 80 Tranemo
Tel. 0325-57 60 00
epost

IT-funktionen 0325-57 61 00

Lönefunktionen 0325-57 61 20

Kommunjurist Kajsa Montan 0325-57 60 25

Säkerhetssamordnare Emil Hagstedt 0325-57 60 38
Trygghetssamordnare Stina Svensson 0325-57 60 71

Processekreterare
Anna Carlsson 0325-57 61 35, sekr. budgetutskottet, omsorgsutskottet, valberedning, valnämnd
Anne Steine 0325-57 60 20, sekr. lärandeutskottet, överförmyndarnämnd, samverkansnämnd personal
Sanna Pihlajamäki Blomgren 0325-57 60 67, sekr. allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige


Publicerad den 12 augusti 2021, senast ändrad den 24 april 2024