Vad säger lagen?

 

 

Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

Nedan ges exempel på lagar som är grundläggande för det politiska arbetet. Oavsett vilket beslutande organ du sitter som ledamot eller ersättare i så berörs du av följande lagar i ditt arbete:

Kommunallagen vilket innefattar,

 • Kommunens befogenheter
 • Kommunens organisation och verksamhetsformer
 • Kommunfullmäktiges uppgifter

Förvaltningslagen vilket innefattar,

 • Serviceskyldighet mot allmänheten
 • Handläggning av ärenden

Yttrandefrihetsgrundlag vilket innefattar,

 • Grundläggande bestämmelser
 • Anonymitet

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innefattar

 • Behandling av personuppgifter
 • Förhållande till tryck- och yttrandefriheten
 • Förhållande till offentlighetsprincipen

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) vilket innefattar

 • Bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering
 • Utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
 • Bestämmelser om tystnadsplikt

Tryckfrihetsförordningen (TF) främst

 • 2 kap om allmänna handlingars offentlighet

Regeringsformen (RF) framförallt

 • 12 kap om förvaltningen
 • 14 kap om kommunerna

Lagen om offentlig upphandling (LOU) med bland annat

 • Regler om köp som görs av myndigheter finansierade med allmänna medel

Publicerad den 12 augusti 2021, senast ändrad den 23 september 2022