Kvalitets- och förbättringsarbete

Glada ungdomar i en ringVi bygger framtiden tillsammans!

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag.

Kommunens politiker sätter upp mål och mätetal för verksamheterna utifrån kommunens vision och strategiska plan. För att veta att vi gör rätt saker i förbättringsarbetet, gentemot er som bor och verkar i vår kommun, följer vi den statistik vi har att tillgå via den nationella statistikdatabasen Kolada, se nedan. Verksamheterna arbetar ständigt med att förbättra nöjdheten hos invånarna med de resurser vi har.

Här kan du se en film om kommunens vision!

Tillgänglig statistik för dig som är nyfiken!
Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för alla. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Gå in via länken Kolada.se och välj Tranemo eller annan valfri kommun för att se statistik från de områden som intresserar dig, välj i flikarna där du kan hitta uppgifter på enhetsnivå ex inom äldreomsorg.

Du vet väl att Du kan vara med och påverka för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service?


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 maj 2019