Fyra mål som ska genomsyra Tranemo kommuns verksamhet

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag.

Flygbild över höghus vid TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

De fyra mål som ska genomsyra kommunens verksamhet är:

  • Kommuninvånarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten
  • Hållbart samhälle
  • 14 000 invånare 2035
  • Attraktiv arbetsgivare

Kommuninvånarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten
Kommuninvånarens perspektiv innebär att vi ska sätta oss in i hur den målgrupp vi arbetar för påverkas av det vi gör. Kommuninvånare är ett samlingsbegrepp för de vi är till för, som elever, äldre, företagare, kommuninvånare, turister med flera.

Hållbart samhälle
Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar till ett gott liv.

14 000 invånare 2035
Vi arbetar för en attraktiv samhällsutveckling som underlättar för invånare genom att erbjuda ett varierat utbud av boende och mark att bygga på. Väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer är en förutsättning för att bo och verka i Tranemo kommun. Ett ökat invånarantal ger förutsättningar för en bättre service och större möjligheter för näringslivet med personalförsörjning. Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och gemenskap vilket leder till att människor väljer att bo i vår kommun och skapar inspirerande mötesplatser.

Attraktiv arbetsgivare
Tranemo kommun arbetar för att vara en modern arbetsgivare. Genom tillitsbaserad styrning och ledning skapas en kultur med engagerade medarbetare. Tillsammans skapar vi motivation för att anta de utmaningar och den utveckling som behövs för att klara våra grunduppdrag.

Förbättringsarbete

För att veta att vi gör rätt saker i förbättringsarbetet, gentemot dig som bor och verkar i vår kommun, följer vi bland annat den statistik vi har att tillgå via den nationella statistikdatabasen Kolada. Verksamheterna arbetar ständigt med att förbättra nöjdheten hos invånarna med de resurser vi har.

Gå in via länken Kolada.se och välj Tranemo eller annan valfri kommun för att se statistik från de områden som intresserar dig, välj i flikarna där du kan hitta uppgifter på enhetsnivå, till exempel inom äldreomsorg.

Du vet väl att Du kan vara med och påverka för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service?


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 22 februari 2024