Betalningssätt

ett bankkort och en dator

Här kan du se på vilka sätt du hanterar dina fakturor

Autogiroanmälan

Autogiro

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen.

Så ser du att ditt autogiro gäller

När du får en faktura från Tranemo kommun med texten ”Autogirofaktura”, är tjänsten i gång och fakturan kommer att betalas automatiskt på förfallodagen. Det går även att kombinera ditt autogiro med e-faktura om du vill slippa få pappersfaktura. Anmälan om e-faktura gör du i din internetbank.

Det måste finnas pengar på ditt konto

Du måste ha täckning på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen, annars kan det innebära att fakturan inte blir betald.

Avsluta autogiro

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande vilket innebär att tjänsten helt avslutas. Det kan du göra via din internetbank, genom att skicka ett mejl till ekonomi@tranemo.se eller genom att skriva ett brev till:
Tranemo kommun
Ekonomifunktionen
514 80 Tranemo

Så här gör du för att anmäla autogiro:

  • Via din internetbank. Din bank kan hjälpa dig om du är osäker på hur du ska göra.
  • Via blankett Autogiroanmälan. Blanketten skickas till Tranemo kommun efter att du fyllt i och skrivit under.
  • Tänk på att du behöver ange ett transaktionskonto för att banken ska kunna göra en autogirodragning.

Hantering av personuppgifter

För att kunna handlägga din ansökan om autogiro behöver vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som ska fyllas i på blanketten

  • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Kontouppgifter

 

Hantering av personuppgifter i Tranemo kommun

 

Skicka e-fakturor till Tranemo kommun

Lag om krav på e-fakturering

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Tranemo kommun skicka oss elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras elektroniskt.

De inköp som görs av oss, Tranemo kommun, baserat på vårt kontrakt med er ska därför faktureras med e-faktura.

Enligt lagen ska e-fakturorna överensstämma den europeiska standarden för elektroniska fakturor, såvida inte köpare och leverantör kommer överens om e-fakturering enligt annan standard. Som leverantör kan ni alltid kan välja att skicka e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3 som tillämpar den europeiska standarden. Utöver Peppol BIS Billing 3 erbjuder vi följande elektroniska format för användning under avtal (Svefaktura 1.0).

Kom också ihåg att även ange vår referens i e-fakturor – utan korrekt referens finns annars risk att vår handläggning av din faktura fördröjs.

För er som kan e-faktura redan idag

Kommunikation via Peppols infrastruktur

Vi tar helst emot fakturor via nätverket Peppol. Om ni inte redan fakturerar via Peppol behöver ni stämma av med leverantören av ert affärssystem (ekonomisystem, faktureringssystem) om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket. Saknar ert affärssystem stöd för Peppol finns flera lösningar på marknaden, se listan över operatörer på https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

För kommunikationen via Peppol-nätverket använder Tranemo kommun Peppol-ID Org: 0007:2120001462 alt GLN: 0088:7362120001460. De elektroniska fakturaformat som vi kan ta emot i Peppol-nätverket är Peppol BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

Kommunikation via VAN-tjänst

Ett alternativ är att skicka fakturor via VAN-tjänst. När ni väljer operatör för 2 (2) VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör som är InExchange, www.inexchange.se.

Tranemo kommun tar emot e-faktura via VAN-tjänst i följande format: Svefaktura 1.0 och Peppol BIS Billing 3. Vårt parts-ID vid användning av VAN-tjänst är GLN 7362120001460 alternativt organisationsnummer 2120001462.

Kontakta oss via e-post nedan för ev. ytterligare frågor kring anslutning.

För er som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att e-fakturera via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Börja med att fråga er systemleverantör om förutsättningarna för detta. Annars sök efter kompletterande e-faktureringstjänster från andra företag på marknaden: t.ex. VAN-tjänster, produkter som virtuell fakturaskrivare, etcetera.

Under punkten ovan framgår vilka e-fakturaformat och kommunikationssätt som Tranemo kommun hanterar samt vilket Peppol-ID/parts-ID vi använder. Vår rekommendation är dock att ni väljer en lösning som baseras på kommunikation via Peppol-nätverket och e-fakturaformatet Peppol BIS Billing 3 då dessa ger bäst funktion.

Om ni inte har ett affärssystem/inte är ansluten till en e-faktureringstjänst:

Använd fakturaportalen

https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Tranemo%20kommun

Kontakta oss:

Via e-post ekonomi@tranemo.se eller telefon 0325-57 60 51

Mer information

För information om e-faktura, se www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

För information om lagen on e-fakturering, se

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

E-faktura privatperson

En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Gå vidare till frågor och svar om e-faktura


Publicerad den 9 februari 2017, senast ändrad den 15 november 2023