Budget

Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter. Här kan du läsa budget 2020

Fördelning av skattekronor per hundralapp 2019

Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går bland annat till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Största delen av pengarna kommer från den skatt som Tranemoborna betalar.

Budget 2020 Kommunfullmäktiges beslut


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 23 oktober 2020