Budget- och verksamhetsuppföljning

Tranemo kommun gör regelbundna uppföljningar av den ekonomiska och kvalitativa utvecklingen. Två gånger per år, i slutet av april och i slutet av augusti, görs en budget- och verksamhetsuppföljning. En bit in på det nya året görs en årsredovisning.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Årsredovisningarna


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 25 januari 2021