Studie- och yrkesvägledning

 

Många pusselbitar som ska falla på plats...Pusselbitar

Kontaktinformation:

Julia Bengtsson, 0325- 57 66 20
E-post

Dagens utbud av studievägar och yrkesval är stort. Mitt uppdrag som Studie- och yrkesvägledare går ut på att stötta eleverna i valprocessen genom olika sätt under skoltiden. För att eleverna ska göra väl underbyggda val krävs det att eleven har reflekterat över sig själv kopplat till vad som finns.

Individuella samtal

Alla elever i åk 9 erbjuds individuella samtal. Där kan vi prata om var eleven kan hitta information, få stöttning att förstå sig själv, att få reflektera, att synliggöra vad som motiverar och hur eleven kan fatta och genomföra ett beslut.

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Eleverna kommer att ha två veckors prao (praktisk arbetslivsorientering) under sin högstadietid. I åk 8 har eleverna 1 veckas prao på vårterminen och i åk 9 har eleverna 1 vecka på höstterminen. Syftet med prao är att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.

Både du som elev och du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig med frågor om gymnasiet, eftergymnasiala utbildningar, yrken och praktisk arbetslivsorientering (Prao).

Här kommer några tips om användbara hemsidor:

 


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 15 november 2023