För dig som har barn som undervisas på distans

Olika former av undervisning

Distansundervisning kan ske på olika sätt. Det kan till exempel innebära att barnet får arbeta självständigt med arbetsuppgifter som delas ut genom ett pappersutskick, via skolans
digitala lärplattform eller via e-post. Det kan också vara så att lektioner hålls i ett möte med hela klassen samtidigt online. Kortare genomgångar, frågestunder, in- och utcheckningar
eller avstämningar med läraren kan göras via digitala verktyg eller i en chatt. Det troliga är att ditt barn kommer att möta flera av dessa och andra metoder.

Kommunikation med skolan

Kontakten med skolan är viktig för att ditt barn ska kunna ta del av undervisningen på distans. Som vårdnadshavare kan du behöva hjälpa ditt barn med att ha struktur på skoldagen och skolarbetet. Du behöver känna till hur kommunikationen med skolan kommer att ske. Kommunikation kan till exempel ske via e-post, telefon, digitala plattformar eller skriftliga instruktioner som skickas hem.

Skolarbete

Du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn att hantera skolarbetet när det sker hemma. Försök skapa en lugn, tyst plats där ditt barn känner sig tryggt med att arbeta med skoluppgifter och eventuellt möta sina lärare och klasskompisar online. Uppmuntra, stötta och behåll lugnet även om det inte blir som det är tänkt eller om till exempel tekniken strular. Ditt barn kan behöva hjälp att hitta alternativa aktiviteter om skolarbetet inte fungerar. Det kan vara att läsa eller lyssna på en bok, baka något eller utöva någon fysisk aktivitet. Lärarna kommer att göra sitt yttersta för att allt ska fungera så bra som möjligt, men glöm inte att detta är en ny situation även för dem.

Rutiner för välmående

När undervisningen sker på distans är det viktigt att skoldagen har en tydlig början och slut samt att barnet tar rast med jämna mellanrum. Att ha skola hemma är en stor omställning
för de flesta barn. De kan då behöva extra hjälp med bra rutiner för måltider, sömn och återhämtning. Att ta ett större eget ansvar för studierna och att delta i lektioner på distans kan vara mer ansträngande för barnet än normala skoldagar. Samtala gärna om hur ni tillsammans kan göra situationen kring både skola och fritid så bra som möjligt. Detta material är framtaget av RISE Research Institutes of Sweden och uppdateras frekvent. Kontrollera att du har senaste versionen på www.skolahemma.se

Särskilt stöd

Som vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd kan du få hjälp av lärare, specialpedagog/speciallärare och elevhälsans personal precis som tidigare. Det kan vara bra att få råd och tips kring hur du kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för ditt barns skolarbete i den nya situationen.

Läromedel och material

Läraren ansvarar för planering, undervisning, skoluppgifter och tillgång till läromedel, instruktioner och material. Som vårdnadshavare kan du hjälpa genom att skapa dig en överblick över både det analoga och eventuella digitala material som ditt barn arbetar med, och ge stöd i att hålla ordning på och använda det.

Sociala kontakter

Att ha skola hemma kan betyda att ditt barn behöver vara mer online än normalt, både under skoldagen och för att hålla kontakt med kompisar efter skolarbetet. Under rådande omständigheter är barnets möjligheter till vardagliga sociala kontakter särskilt betydelsefulla.


Publicerad den 12 januari 2021, senast ändrad den 4 januari 2022