Tranängskolan åk 7-9

Rektorsområde Tranäng 7-9

Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Postadress: Tranängskolan, Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Rektor Niklas Karlsson, 0325-57 66 03
Bitr. Rektor Clas Wallenberg, 0325-57 66 09
Bitr. Rektor Ulla Johansson 0325-57 64 36
Bitr. Rektor Carl-Henric Havilehto 0325-57 66 04

 

Tranängskolan 7-9 är kommunens högstadieskola, integrerad med F-6. Vi har organiserat skolan i fem arbetslag.

Elev- och föräldrainflytande

Brukarråd

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss på Tranängskolan. Du är länken mellan hem och skola. Ett av våra mål är att utveckla en ömsesidig kommunikation mellan er föräldrar och oss för att öka föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan. Vi vill ha en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar i en sund skolmiljö.

För att möjliggöra detta har vi två gånger per termin ett Brukarråd som vi önskar att du som vårdnadshavare deltar på. Inbjudan skickas ut för kommande möte till alla vårdnadshavare via InfoMentor, ca 2 veckor innan mötet. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Dagordning för mötet bifogas.

Välkommen!

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Niklas Karlsson, 0325-57 66 03
E-post 

Biträdande rektor

Clas Wallenberg, 0325-57 66 09
E-post

Biträdande rektor

Ulla Johansson, 0325-57 66 07
E-post

Biträdande rektor

Carl-Henric Havilehto 0325-57 66 04
E-post

Administration

Expeditionen är öppen 07.30-15.30

Susanna Odelberg, 0325-57 66 01
E-post

Trygghetsplan

Trygghetsplan Tranängskolan 7-9 23_24

Tranängskolan 7-9 Ordningsregler 23-24

Förväntansdokument Tranängskolan 7-9

Om oss

Alla arbetslag har en arbetslagsledare och en representant i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen jobbar tillsammans med elevskyddsombud i första hand med förebyggande trygghet och trivselarbete.

Vi är med i Skapande skola-projektet så vi ytterligare kan arbeta för hälsa, trivsel, lärande och kultur. Författarbesök, teatrar, studiebesök och annat händer under läsåret.

Elevrådsstyrelsen består av en representant från åk 8 eller åk 9 från varje arbetslag. Alla klasser har två elevrådsrepresentanter.

Skolans elevhälsogrupp består av specialpedagoger, kurator, syv, skolsköterska och rektorer. Alla arbetslag är representerade i elevhälsogruppen men alla är ansvariga för att alla trivs på vår skola.
Kontaktuppgifter hittar du här

För vårdnadshavare har vi brukarråd (se underfliken Elev- och föräldrainformation) som har möte 17/9 och 26/11 kl 17.30-19.00 i Paviljongen, Tranängskolans nya matsalsdel. Hit är du välkommen att ställa frågor, komma med önskemål och vara med att påverka.

Till skolan är du som vårdnadshavare alltid välkommen.

Kamerabevakning

Kamerabevakning Tranängskolan 7-9

Informationen i bilaga 3 är baserad och hämtad från information från Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida

https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/offentlig-verksamhet/skola-och-forskola/

Kamerabevakning Bilaga 3

 

 

 


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 6 november 2023