Tranängskolan åk 7-9

Rektorsområde Tranäng 7-9

 

Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Postadress: Tranängskolan, Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Rektor Eva-Lena Wass  0325-57 66 04
Bitr. Rektor Ulla Johansson 0325-57 66 07
Bitr. Rektor Clas Wallenberg, 0325-57 66 09

Tranängskolan 7-9 är kommunens högstadieskola, integrerad med F-6. Vi har organiserat skolan i fem arbetslag.

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

Inbjudan till Brukarråd den 12 november 2019

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss på Tranängskolan. Du är länken mellan hem och skola. Ett av våra mål är att utveckla en ömsesidig kommunikation mellan er föräldrar och oss för att öka föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan. Vi vill ha en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar i en sund skolmiljö.

För att möjliggöra detta har vi två gånger per termin ett Brukarråd som vi nu vill bjuda in dig till. Vi träffas den 12 november klockan 17.30 i Paviljongen, Tranängskolans nya matsalsdel. Ingång sker via skolans huvudentré.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Dagordning för mötet bifogas.

Välkommen!

 

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Eva-Lena Wass, 0325-57 66 04
E-post

Biträdande rektor

Clas Wallenberg, 0325-57 66 09
E-post

Tf Biträdande rektor

Ulla Johansson, 0325-57 66 07
E-post

Administration

Expeditionen är öppen 07.30-15.30

Camilla Norén, 0325-57 66 00
E-post

Susanna Odelberg, 0325-57 66 01
E-post

Eva Blomgren, 0325-57 66 02
E-post

Fax
0325-57 67 47

Plan mot kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020, Tranängsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9

Om oss

Alla arbetslag har en arbetslagsledare och en representant i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen jobbar tillsammans med elevskyddsombud i första hand med förebyggande trygghet och trivselarbete.

Vi är med i Skapande skola-projektet så vi ytterligare kan arbeta för hälsa, trivsel, lärande och kultur. Författarbesök, teatrar, studiebesök och annat händer under läsåret.

Elevrådsstyrelsen består av en representant från åk 8 eller åk 9 från varje arbetslag. Alla klasser har två elevrådsrepresentanter.

Skolans elevhälsogrupp består av specialpedagoger, kurator, syv, skolsköterska och rektorer. Alla arbetslag är representerade i elevhälsogruppen men alla är ansvariga för att alla trivs på vår skola.
Kontaktuppgifter hittar du här

För vårdnadshavare har vi brukarråd (se underfliken Elev- och föräldrainformation) som har möte 17/9 och 26/11 kl 17.30-19.00 i Paviljongen, Tranängskolans nya matsalsdel. Hit är du välkommen att ställa frågor, komma med önskemål och vara med att påverka.

Till skolan är du som vårdnadshavare alltid välkommen.


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 24 juni 2020