Tranängskolan åk F-6

Rektorsområde Tranemo F-6

Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Postadress: Tranängskolan, Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Rektor Anita Stomberg, 0325-57 67 20
Bitr. Rektor Marie Ambjörnsson, 0325-57 67 22

Tranängskolan F-6 är uppdelad i två arbetslag.

  • F-3 Sjögården, Ängsgården och Skogsgården
  • 4-6

Välkommen till Tranängskolan F-6!

Vår skola är vackert belägen mellan Tranemosjön och Ljungsnässkogen. Tillsammans på skolan skapar vi den bästa studiemiljön för att ge eleverna en god kunskapsgrund.

På vår skola går över 400 elever i F-6. Vi arbetar i arbetslag där pedagogerna ansvarar för en årskurs.

På F-3 arbetar varje arbetslag i årsarbetslag. Vi har drygt 20 elever i varje klass och varje årskurs är uppdelad på två eller tre klasser. Pedagogerna följer eleverna från F-1 och 2-3. Vi har väl tilltaget med utbildade, engagerade och kompetenta pedagoger runt eleverna som ser till att de når goda kunskapsresultat.

På stadiet 4-6 arbetar arbetslagen i årsarbetslag där arbetslaget arbetar tillsammans med eleverna som går i en årskurs. Arbetslaget följer eleverna från åk 4-6. Årskursen är uppdelad i två eller tre klasser med drygt 20 elever i varje klass. Även på detta stadie är vi gott om pedagoger i arbetslagen som är utbildade, engagerade och kompetenta för att leda och stötta våra elever i mål och ge dem en bra grund att stå på inför fortsatta studier på vårt högstadium.

Vi har förmånen att undervisa eleverna i fina fräscha lokaler på båda stadierna med närhet till stor idrottshall och fin simhall, samt ett välfungerande skolbibliotek och en matsal med hög standard på skolmat.

På vår skola har vi en stark elevhälsa med hög kompetens där kurator, skolsköterska och specialpedagoger finns nära tillhands.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor!

Elev- och föräldrainflytande

Brukarråd

Från och med 22/23 finns det Brukarråd både på låg- och mellanstadiet.

Elevråd

På Tranängskolan finns aktiva elevråd som träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor som rör eleverna på skolan.

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m. Logga in InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Anita Stomberg 0325-57 67 20 E-post

Bitr. Rektor

Marie Ambjörnsson 0325-57 67 22 E-post

Administration

Expeditionen är öppen 07.30-15.30

Camilla Norén 0325-57 66 00 E-post

Trygghetsplan

Trygghetsplan Tranängskolan F-6 23-24

 

Om oss

Tranängskolan, åk F-6

HELHET – Vi har en helhetssyn på elevens utveckling upp i åldrarna. DELAKTIGHET – Föräldrar och elever ska känna sig delaktiga i skolans mål. ANSVAR – Vi har ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling, trygghet och trivsel.

Vision

”Ett lustfyllt lärande som ger framtidstro för alla” Vi vill att skolan skall erbjuda en lärandemiljö där alla barn och unga kan växa och utvecklas till självständiga och reflekterande individer allt efter var och ens förutsättningar. Vi vill att eleverna ska kunna lämna skolan med rak rygg, nyfikenhet och lust till fortsatt lärande. Vi vill arbeta för att i området bygga upp en vi – känsla där våra ledord ska vara: helhet, delaktighet och ansvar.

LEDNINGSDEKLARATION

Syfte: Vi vill tydliggöra vår ledarroll och vårt uppdrag utifrån de förutsättningar som ges. Vi vill tillsammans med dig skapa

  • Attraktiva arbetsplatser där alla möts med respekt.
  • En arbetsmiljö som främjar trivsel och lust att lära för barn, elever och vuxna.
  • Självstyrande och ansvarstagande arbetslag, där alla hjälps åt för att finna lösningar i pedagogiska frågor och grundläggande elevvårdsarbete utifrån givna förutsättningar.
  • Tydlighet och struktur i våra verksamheter, grundat på våra styrdokument, känt och förankrat hos alla.

Vi vill ta vara på det som är bra och utveckla det som behöver bli bättre.

Länkar

Skolverket, Skolan är till för ditt barn Logga in på InfoMentor Logga in på InfoMentor Bank-ID Kontakta expeditionen om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter. 0325- 57 66 00


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 7 november 2023