Dalstorpskolan, åk F-6

Rektorsområde Dalstorp

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 8, 514 60 Dalstorp

Rektor Fredrik Sandin, 0325-57 64 82

Dalstorpskolan är en F-6 skola där det går elever från Dalstorp, Nittorp, Ljungsarp, Ölsremma och Hulared med omnejd.

Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Dalstorp och Ölsremma.

Elev- och föräldrainflytande

Brukarrådsstyrelsen i Dalstorp läsår 2023-2024

Åk F                Amanda Berg
Åk F                Sanna Holmqvist
Åk 1                Frida Jonassen , ordförande
Åk 2                Stéfan Gilbert
Åk 2                Jennie Åkerman
Åk 3                Nina Gotfredsen, kassör
Åk 4                Therése Cedervall
Åk 4                Anna Ezeja
Åk 5                Cecilia Rydäng
Åk 6                Sandra Kåvestam

Lärarrepresentant:

Anna Gotting

Rektor:

Fredrik Sandin

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in

InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Fredrik Sandin, 0325-57 64 82
E-post

Administration

Monica Dahl, 0325-57 64 81
E-post

Personalrum, 0325-57 64 84

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling_Dalstorpskolan 2017_2018

 

Om oss

Vision och ledningsdeklaration – för Dalstorps rektorsområde

VISION

Alla barn/elever på samtliga förskolor och skolor inom Dalstorps rektorsområde skall uppleva att tiden på förskolan och skolan är trygg, rolig, stimulerande och intressant. De skall ges de bästa förutsättningarna att trivas och må bra i sin skolgång samt nå långt i sin kunskapsutveckling. Vi vill att alla skall utvecklas till självständiga, ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

LEDNINGSDEKLARATION

För att vår organisation runt barnet/eleven till så hög grad som möjligt skall nå de mål som vårt uppdrag innehåller, vill vi skapa:

  • tydlighet i rutiner, organisation, målsättningar och information.
  • självstyrande och ansvarstagande arbetslag.

Vi anser att genom tydlighet skapas delaktighet och att delaktighet skapar trivsel. Genom trivsel kan vi uppnå målet med den goda arbetsplatsen, att både personal och barn/elever utvecklas.

Vårt huvuduppdrag är att stödja elever och personal genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Hörnstenarna i lärandet är kommunikation, variation, motivation och reflektion och att eleverna ges inflytande över det egna lärandet.

Vårt uppdrag som rektorer är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för arbetslagen samt att stödja det pedagogiska arbetet.

I vårt arbete vill vi bevara det som är bra och utveckla det som behöver bli bättre.

Ledord: Tydlighet-Trygghet-Delaktighet-Trivsel-Måluppfyllelse


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 19 mars 2024