Grimsåsskolan, åk F-6

Rektorsområde Dalstorp

Besöksadress: Norra vägen 8, 514 70 Grimsås
Postadress: Grimsåsskolan, Kyrkvägen 8, 514 60 Dalstorp

Rektor Fredrik Sandin 0325-57 64 82

Grimsåsskolan är en F-6 skola. På skolan finns även Grimsåsskolans fritidshem.

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in

InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Fredrik Sandin, 0325-57 64 82
E-post

Administration

Monica Dahl, 0325-57 64 81
E-post

Grimsåsskolan, 0325-57 65 51

 

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Trygghetsplan Grimsåsskolan Läsåret 23_24

Om oss

Vision och ledningsdeklaration – för Dalstorps rektorsområde

VISION

Alla barn/elever på samtliga förskolor och skolor inom Dalstorps rektorsområde skall uppleva att tiden på förskolan och skolan är trygg, rolig, stimulerande och intressant. De skall ges de bästa förutsättningarna att trivas och må bra i sin skolgång samt nå långt i sin kunskapsutveckling. Vi vill att alla skall utvecklas till självständiga, ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

LEDNINGSDEKLARATION

För att vår organisation runt barnet/eleven till så hög grad som möjligt skall nå de mål som vårt uppdrag innehåller, vill vi skapa:

  • tydlighet i rutiner, organisation, målsättningar och information.
  • självstyrande och ansvarstagande arbetslag.

Vi anser att genom tydlighet skapas delaktighet och att delaktighet skapar trivsel. Genom trivsel kan vi uppnå målet med den goda arbetsplatsen, att både personal och barn/elever utvecklas.

Vårt huvuduppdrag är att stödja elever och personal genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Hörnstenarna i lärandet är kommunikation, variation, motivation och reflektion och att eleverna ges inflytande över det egna lärandet.

Vårt uppdrag som rektorer är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för arbetslagen samt att stödja det pedagogiska arbetet.

I vårt arbete vill vi bevara det som är bra och utveckla det som behöver bli bättre.

Ledord: Tydlighet-Trygghet-Delaktighet-Trivsel-Måluppfyllelse

Bilder

Grimsåsskolan


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 19 mars 2024