Länghemskolan, åk F-6

Välkomna till Länghemskolan

Om oss

Länghemskolan är en liten skola i det idylliska samhället Länghem i Tranemo kommun. Skolan har cirka 150 elever i årskurs F-6. Klasserna har runt 20 elever per klass och en klass per årskurs. Utbildade pedagoger arbetar på skolan och är uppdelade i två arbetslag, F-3 samt 4-6. Skolan har specialpedagog samt kurator på plats flera dagar i veckan samt skolsköterska en dag i veckan.

Länghem ligger endast någon kilometer från riksväg 27 och har därmed närhet både till Borås och Tranemo men har samtidigt skogen och naturen runt knuten. Skolan arbetar för att främja och tillvarata dessa möjligheter.

Klasserna på skolan har vid flera tillfällen per dag en extra pedagog som resurs under lektionstid. I arbetslag F-3 arbetar två pedagoger i varje klass och i arbetslag 4-6 är pedagogerna uppdelade per klass samt ämne de undervisar i. Detta ger Länghemskolan goda förutsättningar för att ge eleverna en kvalitetsfylld och harmonisk inlärningsmiljö med individanpassad undervisning. Vi arbetar tillsammans med eleverna återkommande kring värdegrunden och barns rättigheter.

Länghemskolan arbetar ihärdigt med att främja elevernas känsla av trygghet och för att skapa en trygg skolmiljö. Vi lägger stor vikt vid en god kommunikation mellan skolan och hemmet då vi alla strävar efter samma mål, elevernas välbefinnande och utveckling i sin skolgång.

”Prata gott om skolan, vi pratar gott om er. Prata gott om andras barn och kom ihåg alla människors lika värde. Vi tillsammans jobbar med våra barns framtid och för att lyckas måste vi skapa TILLIT.”
Pia Kruusval, rektor Länghemskolan

För ytterligare inblick i Länghemskolans vardag följ gärna ”langhemskolan” via instagram.

Varmt välkomna att ta kontakt med skolan vid eventuella frågor eller funderingar (se kontaktinfo nedan).

Med vänliga hälsningar personal och elever på Länghemskolan

Elevinflytande

Här kan du ta del av elevversionen av likabehandlingsplanen

Här kommer också inom kort information om hur eleverna arbetar inom elevrådet samt rådets medlemmar.

Föräldrainflytande

Brukarrådet träffas en gång i månaden och innefattar en utvald lärare, förskollärare, utvalda föräldrar samt rektorer. Under rådet diskuteras exempelvis saker som rör skolgården och aktiviteter på skola, fritids och förskola.

Kontaktuppgifter till brukarrådet:

FöräldrarPersonal
Sara Forslund - Ordförande
Forslund.sara@gmail.com
Ulla Andersson - Förskolechef
ulla.andersson@tranemo.se
Jenny Palmqvist - Kassör
jennyomattias@gmail.com
Annika Källman - Rektor
annika.kallman@tranemo.se
Christine Broman - Ledamot
kickibroman@gmail.com
Carita Davidsson - Länghemskolan
Carita.davidsson@tranemo.se
Sara Rutberg - Ledamot
sara@hedegard.eu
Carolina Parfält - Bikupans förskola
Carolina.parfalt@tranemo.se

Medlemsavgift till brukarrådet

Medlemsavgift brukarråd Länghemskolan

Medlemsavgift brukarråd Länghemskolan

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Trygghetsplan

Trygghetsplan Länghemskolan 20-21

Kontakta oss

Rektor

Rektor Pia Kruusval, 0325-57 68 82
E-post

Bitr rektor Fredrik Skoglund, 0325-57 67 51
E-post

Administration

Ulrika Tranefors , 0325-57 68 81
E-post

Post- och besöksadress: Boråsvägen 46 b, 514 43 Länghem

Arbetslag F-6: 0325 – 57 67 52, 0766 – 43 08 71

Fritids avdelning Solen: 0325-57 67 60, 0766 – 43 06 59
Fritids avdelning Månen: 0731 – 48 31 22


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 27 oktober 2023