Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Hemtjänst kan ges dygnet runt.

äldre persons händer i knät

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att klara dig självständigt på grund av ålder, sjukdom eller funktions- nedsättning kan ha rätt till hemtjänst. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka genom att ringa en handläggare. Handläggaren utreder ditt behov och beslutar om du har rätt till insatsen.

Vem utför hemtjänsten?

Den hjälp du har fått beviljad kan utföras av kommunens hemtjänstgrupper eller av de privata företag som är godkända av kommunen. Du väljer själv vilka som ska ge dig hjälp.

Kommunens hemtjänst

Kommunens hemtjänst utför både service och omsorg i hela kommunen. Tranemo kommun är indelad i tre hemtjänstområden, Dalstorp, Limmared/Länghem och Tranemo.

Hemtjänst Dalstorp

Område Dalstorp omfattar Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp

Enhetschef för Dalstorp är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.

Hemtjänstgruppen Dalstorp, 0325-57 63 24

Hemtjänst Limmared/Länghem

Område Limmared/Länghem omfattar Limmared, Länghem och Månstad

Enhetschef för området Limmared/Länghem är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.

Hemtjänstgruppen Limmared/Länghem, 0325-57 63 23

Länghem tel 0325-57 63 70, 0325-57 63 71

Hemtjänst Tranemo

Område Tranemo omfattar Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo och Mossebo

Enhetschef för Tranemo är Nena Stamenkovic, 0325-57 63 83
Hemtjänstgruppen Tranemo, 0325-57 63 25


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 7 november 2022